„Jen pětadvacet procent návštěvníků města tu zůstává více než čtyři dny. Naopak v okolí města se delší dobu zdrží více než polovina návštěvníků, čtyřiačtyřicet procent čtyři až sedm dnů, čtrnáct procent dokonce déle než týden,“ uvedl ředitel agentury InPuncto Pavel Kovařík.

Turisté také ve Znojmě mnoho neutratí. V průměru jen něco málo přes pět set korun denně. Zhruba polovina z pěti set dvaceti dotázaných přitom utratí méně než čtyři stokoruny, jen šest procent dotázaných uvedlo, že ve městě za jeden den nechá více než tisíc korun. „Statistika týkající se průměrných výdajů se příliš neliší u návštěvníků Znojma ani jeho okolí. Největší podíl, zhruba třetina, utratí za jednodenní návštěvu Znojma mezi čtyřmi a šesti sty korun,“ řekl Kovařík.

Většina lidí do Znojma přijede z Čech. Je to Více než čtyřicet procent návštěvníků, kteří v letošním roce přijeli do města. Patnáct procent tvořili Moravané, zbytek pak cizinci. „Největší podíl českých návštěvníků tvořili obyvatelé jižní Moravy, Prahy a Vysočiny. Více než polovina zahraničních návštěvníků pak byli Rakušané, jedenáct procent cizích turistů přijelo z Holandska, devět procent ze Slovenska a sedm procent z Německa,“ upřesnil Kovařík.

Jen asi pětina návštěvníků Znojma, kteří v létě město navštívili, zaznamenala jakoukoliv reklamu, která by k návštěvě Znojma zvala. Znojemská radnice vloni utratila za reklamní kampaň, zvoucí turisty do města, jeden milion korun.

„Šetření mezi pěti sty dvaceti návštěvníky Znojma probíhalo právě v době, kdy běžela billboardová kampaň. Patnáct procent z dotázaných uvedlo, že si kampaně všimlo,“ uvedl Kovařík. Nejvíce návštěvníků Znojma získalo informace o městě na internetu, a to osmatřicet procent. Třetina dala na doporučení svých známých, šestadavect procent turistů se vrátilo už na základě své předchozí zkušenosti.

SOUVISEJCÍ ODKAZY:

Celá prezentace výzkumu