„Jednou z organizací, která se do programu zapojila, je i Oblastní charita ve Znojmě. Naši pracovníci přiblíží například smysl terénní práce a ukáží, jak mohou pomoci rodinám v nouzi. Zajímavá a navštěvovaná bude jistě módní přehlídka, kterou si připravily obyvatelky Azylového domu pro matky a otce v tísni," uvedla mluvčí znojemské Charity Veronika Miholová.

Právě přehlídku chystají její účastnice již několik týdnů. „Pořádáme ji vždy ke Dni matek a letos se mohou lidé těšit již na čtvrtý ročník. Letos nese přehlídka název Z pohádky do pohádky a letos poprvé se do příprav zapojili i sociální pracovníci z věznice," upřesnila vedoucí azylového domu Blanka Mahdalová.

Muzikoterapií pro děti s postižením ožije ve čtvrtek sál základní školy na Jezuitském náměstí. „Aktivní odpočinek určitě přispěje k dobré náladě, sdílení společných zážitků a naladění se na sebe navzájem," přiblížila program vedoucí Ateliéru Samuel Jana Svobodová.

Týden otevřených dveří si připravili pro zájemce pracovníci znojemského Domu dětí a mládeže. O tom, jak vypadají rodinná nebo dětská centra, napoví víc úterní Den otevřených dveří v Macešce, ve středu mají zájemci možnost prohlédnout si Dětské centrum ve Znojmě nebo Mateřské centrum Miniklub. „Nabízíme kromě dne otevřených dveří i program zaměřený na výtvarnou tvorbu dětí s rodiči, případně se rodina dozví, jak zvládat emoce v besedě s psycholožkou paní Kneblovou," přiblížila Jolana Ambozková z Miniklubu.

Týden věnovaný rodinám završí v sobotu již tradiční akce domu dětí a mládeže, kterou je Modelbraní. „Hlavním bodem programu budou soutěže plastikových i železničních modelářů. Chybět nebude ani vystoupení tanečních souborů nebo seznámení se s prací uniformovaných složek," přiblížila ředitelka znojemského Domu dětí a mládeže Hana Bílková. Jak doplnila, zájemci budou mít možnost vyrobit si vlastní model sledovat hemžení miniaturních vláčků na kolejišti.

K Týdnu pro rodinu se zapojila i ostatní města v zemi, aby oslavila dvacáté výročí Mezinárodního roku rodiny. Tyto akce pořádají centra pro rodinu a další prorodinné organizace, které sdružuje Asociace center pro rodinu. První ročník Týdne pro rodinu se uskutečnil roku 2008.

Výběr z programu

úterý 13. 5. 2014

9.00 Charita Znojmo – Terénní práce jako pomoc rodinám v nouzi

15.30 RC Maceška – Pohádkové kreslení s Adolfem Dufkem

středa 14. 5. 2014

10.00 Charita Znojmo – Módní přehlídka Z pohádky do pohádky

čtvrtek 15. 5. 2014

14.00 – 16.30 – Miniklub Znojmo- přednáška Emoce ve výchově

16.00 – 17.30 – Charita Znojmo – Muzikoterapie pro děti s postižením

pátek 16. 5. 2014

15.00 – Klub seniorů – oslava Dne matek v DPS Vančurova, Znojmo

sobota 17. 5. 2014

13.00 – 15.00 – DDM Znojmo – setkání dvojčat a vícerčat

Zdroj: www.socialnisluzby-znojemsko.cz a www.znojmocity.cz