O spolupráci s podnikem budou v pondělí jednat zastupitelé v Dobšicích. „Areál leží na katastru Znojma, ale povede jím silnice, která se napojí na cestu procházející naší lokalitou Úvoz, určenou pro stavbu rodinných domů. Také se tam budou napojovat na vodovod a kanalizaci, proto nyní jednáme o podílu firmy na nákladech na vybudování sítí. Zastupitelstvo v pondělí projedná návrh příslušné plánovací smlouvy,“ sdělil starosta Jaroslav Jenšovský.

Další areál pro sklady a výrobu rozšiřuje společnost Atlanta v sousední Dyji, nedávno požádala o stavební povolení. „Chystáme další objekty v našem již existujícím logistickém centru. Máme i zájemce, výrobní firmu z Anglie,“ sdělil předseda představenstva společnosti Jaroslav Dvořák.