„Kruhový objezd je určitě správný nápad, zejména pro dyjskou křižovatku. Mám vyzkoušené, že když například jezdím náhradní dopravu za výluku z Hodonic, je velký problém vůbec vyjet na hlavní, abych se do Znojma dostal včas podle jízdního řádu. Když bude na silnici místo složité křižovatky objezd, dopravu to sice poněkud zpomalí, ale bude mnohem klidnější,“ přiblížil své zkušenosti dlouholetý řidič autobusu a zakladatel dopravní firmy Karel Psota.

Poukázal přitom na zkušenosti s jinými křižovatkami upravenými v posledních letech. „Vezměte si únanovskou křižovatku, kolik tam bylo mrtvých. Od té doby, co je z ní kruhový objezd, i když malý, je tam klid. Podobně na suchohrdelské křižovatce. Zkoušeli tam bez výsledku všelijaké ostrůvky, situaci uklidnil až kruhový objezd,“ dodal Psota.

Ministr Dobeš úpravu křižovatek podpořil po jednání se zástupci kraje a města o dopravních problémech Znojemska. „Přislíbili jsme součinnost na úpravě problematické křižovatky ve směru na Pohořelice a poskytnutí tří set tisíc korun na práce spojené například s přeložením sloupu vysokého napětí,“ informoval ministr s tím, že stejné úpravy se má dočkat i kasárenská křižovatka na silnici na Jihlavu.
Naproti tomu celková oprava silnice I/53 v nejbližších letech na pořadu nejspíš nebude. „Jde o stavbu placenou čistě z národních peněz a nyní jsou prioritou projekty podpořené z evropských programů,“ poznamenal ministr.

Klíčový bod? Postoj ŘSD

Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)  Nina Ledvinová zdrženlivě potvrdila, že státní správci silnic o záměrech ví a prý napomohou jejich uskutečnění. To, kdy a jak se k věci prakticky postaví právě ŘSD, kterému silnice první třídy patří, bude podle dalších účastníků jednání klíčové.

„Podporu ministra vítám, nyní potřebujeme hlavně zelenou na semaforu od ŘSD. Zástupci ředitelství jsou totiž jediní, kdo se dosud jednání o křižovatce neúčastní a na žádosti o jednoznačné vyjádření nereagují,“ řekl Jaroslav Jenšovský, starosta Dobšic, na jejichž katastru křižovatka leží. Připomněl požadavek právě ředitelství silnic, aby nový objezd dostal stálé nasvětlení.

Velmi zdrženlivě reagoval i šéf znojemské oblasti krajské správy silnic Zdeněk Komůrka. „O jednání, které se kruhovými objezdy mělo zabývat, jsem se dozvěděl z novin. Zástupci ředitelství silnic dosud tvrdili, že se na úpravách křižovatky finančně podílet nehodlají a pokud vím, dosud na svém postoji nezměnili vůbec nic. Chci doufat, že podpora ministra pomůže přípravu posunout vpřed,“ řekl Komůrka, který změnu křižovatky inicioval.