Za významný přínos regionu Znojemska v oblasti vzdělávání a spolkové činnost cenu z rukou starosty Jana Groise ji převzal Jiří Svoboda, mimo jiné čestný předseda spolku přátel Hroznové kozy. „Učitelů ve smyslu regionálních buditelů až tak moc není. Jeden z nich je však nezpochybnitelný, Jiří Svoboda, duchovní otec, zakladatel a čestný předseda Spolku přátel Hroznové kozy, jeden ze zakládajících členů Okrašlovacího spolku, propagátor spisovatele Charlese Sealsfielda,“ představil oceněného místostarosta Jan Blaha, který ho k udělení ceny města navrhl.

Svoboda řekl, že ho udělení ceny dojalo. „Nikdy jsem nebyl dobrým žákem, přesto jsem se stal učitelem. Jednou jsem slyšel takový bonmot, že kdo něco umí, tak to dělá, a kdo to neumí, ten to učí. Trochu mě to nadzvedlo a řekl jsem si, že alespoň v češtině a dějepise přece jen něco dokážu,“ děkoval zastupitelům Svoboda, který se vedle pedagogické práce věnoval sbírání a psaní regionálních pověstí a při tom oživil zapomenuté příběhy o Hroznové koze.

Dlouholetého šéfa znojemské Oblastní charity ocenili zastupitelé za charitativní činnost a šíření dobrého jména města Znojma v zahraničí. „Pan ředitel je významnou osobností, která se zasloužila o to, že je občanům města Znojma dostupná široká nabídka kvalitních sociálních služeb. Za hranicemi České republiky navíc dělá dobré jméno Znojmu, a to zejména svojí dobrovolnickou činností na Ukrajině,“ řekl starosta Grois.

Podle Adámka jde o ocenění celého kolektivu znojemské Charity. „Když jsme v roce 1993 vznikli, neměli jsme ještě žádné zkušenosti a proto jsme jezdili do zahraničí dívat, jak se se sociální a zdravotní péče dělá jinde. I díky tomu jsme dnes po tolika letech profesionální, silnou a sebevědomou organizací, která má v sociální a zdravotní péči na Znojemsku silné postavení,“ řek zastupitelům Adámek.

Za dlouholetou organizaci výstavy Znojemsko – Zahrada Moravy převzali cenu města Jaromír Čepička a Zdeněk Simek. Jaromír Čepička byl oceněn i pro svou dlouholetou práci v oblasti vinařství, vinohradnictví a ovocnářství, kterým zasvětil celý svůj profesionální život.