Rozpis blokového čištění je k dispozici na celý rok. Podrobné informace o termínech blokového čištění na jednotlivých ulicích získají lidé i na telefonním čísle 515 226 631. Týden před zahájením čištění budou opět rozmístěny přenosné dopravní značky „Zákaz zastavení" s dodatkovou tabulkou „Blokové čištění" a s uvedením data a času provedení. Tam, kde je uzavřený blok ulic, bude místo označeno přenosnou dopravní značkou „Zóna" pro zákaz stání s uvedením data a času provedení. „Umístění všech přenosných dopravních značek bude zdokumentováno a archivováno k případnému dokazování, kdy a jak byly tyto značky umístěny," doplnil pracovník úklidové firmy.