„To skončilo s přebytkem 1,5 milionu korun. Projednávali jsme i žádosti o neinvestiční dotace únanovských spolků. Fotbalový oddíl obdržel 324 tisíc korun, sbor dobrovolných hasičů 100 tisíc korun, Jednota Orel Únanov 80 tisíc korun, kynologický klub Ajax 25 tisíc korun a investiční dotaci ve výši 100 tisíc korun zastupitelstvo schválilo Jednotě Orla Únanov na modernizaci plynového vytápění sálu budovy orlovny,“ sdělil starosta obce Jindřich Bulín.