„Trvalo to, pravda, o několik měsíců déle než jsme plánovali, ale Fit park je hotový. Věřím, že se hřiště stane oblíbeným centrem sportovního vyžití napříč věkovými skupinami a bude přispívat jak ke zdravému životnímu stylu, ale také podpoří možnosti osobních setkání při společné pohybové aktivitě,“ sdělil starosta Únanova Jindřich Bulín.

Myšlenka vzniku nefalšovaného workoutového sportoviště se podle Bulína rodila několik let. „Jelikož pedagogické studium, které jsem kdysi absolvolal, bylo zaměřeno mimo jiné i na tělesnou a sportovní výchovu, pokukoval jsem vždycky po venkovních cvičištích a říkal si, že něco takového by mohlo být i u nás v Únanově. Na cestách po Evropě jsem následně zjistil, že to, co je v Česku prozatím výjimečné a většinou doménou velkých měst, je ve světě běžné téměř na každé vesnici,“ přiblížil starosta.

Koncem roku 2017 začal starosta intenzivně shromažďovat dostupné informace o venkovních cvičištích. „Na jaře roku 2018 jsem podklady zpracoval, představil radě obce a konečně se začalo o hřišti v Únanově reálně mluvit. Postupně se mi ozývali hasiči, fotbalisté, ale i další sportovci a říkali, že je to super, že to určitě využijí při tréninku, ale chtěli by tam i něco na posilování,“ dodal Bulín.

Zástupci školy navrhli, že by tam mohli přidat i něco pro školáky, protože nemají kde outdoorově cvičit. „Pak přišly maminky, ať tam dáme také něco pro puberťáky i malé děti a nakonec se přidali aktivní senioři s žádostí o doplnění areálu senior prvky,“ vysvětlil Bulín vznik projektu.

24. září předali zástupci obce a zhotovitele Fit park přestřižením pamětní stuhy oficiálně veřejnosti k užívání. Po úvodním slově starosty obce a poděkování všem, kteří se na realizaci díla podíleli, posvětil všechny cvičební prvky na sportovišti místní farář Stanislav Váša.

„Prosíme všechny návštěvníky, aby dodržovali stanovený provozní řád, chovali se odpovědně a zároveň nedovolili neukázněným uživatelům, aby náš nový FitPark, na který jsme se dlouho těšili, ničili, plundrovali, poškozovali. Všechny, kteří z jakéhokoliv důvodu na sportoviště nedojdou a musí použít dopravní prostředek, žádáme, aby svá vozidla parkovali podélným stáním na štěrkové cestě rovnoběžné s areálem FitParku. Na konci cesty se lze otočit,“ vyzval Bulín. (dak)