„Stavbu u koupaliště započali dělníci nedávno. Nový obecní úřad, jehož součástí bude i nová knihovna je ve výstavbě od poloviny září letošního roku. „V současné době jsou postavená dvě patra. Předevčírem se v poschodí dělaly stropy. Příští týden začnou řemeslníci dělat vazbu na střechu. Předpokládáme, že někdy koncem listopadu budovu zastřeší. Termín dokončení stavby je naplánován na třicátého září příštího roku,” popsal starosta Únanova Vojtěch Fabík.

Obec si celou výstavbu hradí sama. „Všechno je hrazeno z obecních prostředků. Celkové náklady nepřesahují dvanáct milionů korun. Momentálně máme obecní úřad v jedné budově a knihovnu v části hasičárny, kterou chceme do budoucna také opravit. Ve starém úřadě není zasedací místnost, budova je vlhká a archiv je také nevyhovující. Proto jsme se rozhodli, že necháme vystavět nové zázemí pro obecní úřad,” vysvětlil starosta.

Nová provozní budova u koupaliště poskytne zázemí pracovníkům koupaliště. „Využijí ji také lidé zaměstnaní na veřejně prospěšných pracech a v místním hospodářství,“ uvedl Fabík.

Budova rovněž poslouží pro garážování obecní mechanizace pro údržbu cest a zeleně. „Celkové náklady dosáhnou tří milionů korun a stavba bude hotová příští rok v květnu,“ doplnil starosta.