Nejvyšší realizovanou investicí se v regionu stal silniční průtah obcí Dyje, který firmy budovaly již od poloviny roku 2012 a dokončily jej letos v březnu. Evropská unie poslala na opravu místní komunikace přes 9,6 milionu korun, obec se podílela na opravách víc jak půldruhým milionem. O letos zrealizovaných projektech s pomocí evropských peněz informují webové stránky ministerstva pro místní rozvoj.

Přestože obec Dyje čerpala na průtah jednu z nejvyšších dotací během uplynulých let, nechtěl se tamní komunistický starosta Jiří Staněk k tomu podrobněji vyjadřovat. „Letos jsme v tomto už nic nedělali," řekl velmi stručně k průtahu Staněk.

V rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod, do kterého patří Znojemsko spolu s dalšími regiony jižní Moravy, putovalo z evropských fondů od roku 2007 až do listopadu 2014 celkem 20 miliard korun. Jen během letoška se pak na podporu regionálního rozvoje na Znojemsku vydalo celkem 34,6 milionu korun. Za tyto peníze provedly zdejší obce a města v období let 2007 až 2014 více než 300 projektů. Letos jich bylo devět.

K obcím s největším počtem takových dotací patří i Šanov. Obec čerpá více než deset milionů korun u projektů, které dobíhají ještě z minulých let. Jedná se celkem o 10 milionů korun. Nejvíce peněz využily zdejší obce z operačního programu Životní prostředí. Nejčastěji Unie dotovala pořízení prostředků na zpracování biologicky odbouratelného odpadu.

Nejvyšší dotaci v tomto směru získali ve znojemském regionu Božičtí, a to víc jak dvoumilionovou. „Žádali jsme o dvě dotace. První byla na kontejnerové auto a druhá na kompostéry. Obě žádosti jsme podali v loňském roce, ale k realizaci dochází až letos," zmínil starosta Božic Karel Hala. Kontejnerové auto podle něj již obci hodně pomáhá, díky němu je svoz bioodpadu rychlejší.

Z druhé dotace pak Božice pořídily čtyři sta kompostérů, které místním lidem propůjčují na pět let , poté se stávají jejich majetkem.

Další obcí, která letos čerpala největší dotace, jsou Strachotice. Tam investovali do technického vybavení kompostárny více než 1,9 milionu korun. Kompostárna zpracuje přes 306 tun biologického odpadu ročně.

K úspěšným žadatelům o dotace patří i největší město regionu. Ve Znojmě podpořila Unie v letech 2007 až 2014 více než jednu stovku projektů.

Mezi úspěšnými ve výčtu žadatelů jsou také Prosiměřice s 33 projekty, Plenkovice s dvěma desítkami projektů či Dobšice s devatenácti realizacemi za sedm let. „Řečeno lidově, valíme jeden projekt za druhým. Snažíme se totiž sledovat, jaké dotační tituly se právě nabízejí," přiblížil dobšický starosta Jaroslav Jenšovský.

Dobšičtí tak v posledních čtyřech letech čerpali vždy minimálně jednou unijní peníze na opravy či investiční akce. Často se zaměřili na modernizace svých budov kvůli energetickým úsporám. Zateplili tak obecní úřad, sokolovnu i tamní poštu.

LUBOMÍR BUDNÝ