Téměř tři roky koně do lesa nesměli. „Dosud byla bezmála desetihektarová plocha smíšeného lesa izolována mobilním ohradníkem. Každý rok jsme koním postupně přidávali nové dílčí plochy, nyní i les. Původní skupinka pěti koní se rozrostla na osm, rozšíření je tak na místě,“ potvrdil Robert Stejskal, který se na Správě Národního parku Podyjí zabývá péčí o nelesní plochy.

Havranickou pastvinu tvoří stepní trávy, vřesoviště a křovinaté biotopy. Asi třetinu pokrývá právě smíšený les. Správci sledují kolik zvířat pastvina uživí, aniž by ohrožovali vzácné rostliny. „Nyní je čeká nelehký úkol, pomoci zlepšit stav lesa. V lesních porostech odumřely borovice, na zbytky lesostepních světlin se rozšířil akát nebo husté křoví. Koně dokážou dokonale vypást porosty vysokých trav, my budeme pokračovat v odstraňování suchých borovic, invazních akátů a obnově cenných zbytků stepní vegetace,“ přiblížil Stejskal.

V Havranickém lese stále totiž existují skalky s přežívajícími konikleci, jalovci a dalšími vzácnými druhy. „Jen je potřeba je osvobodit z hustého křoví. Jakmile se to povede, koně se postarají o další údržbu a zpomalí zarůstání,“ plánoval správce.

Lidé mohou na vyhlídku

Výletníci už také mohou na vyhlídku na skalním návrší ve střední části pastviny, kterou provozovatelé po několika týdnech znovu zpřístupnili. „Právě tam dokvétají poslední koniklece velkokvěté. Vypasená místa se začínají vybarvovat žlutě díky rozkvétajícím mochnám písečným,“ dodal Stejskal.

Výsledky práce kopytníků pozoruje i Veronika Králová ze Znojma, která zájemce národním parkem občas provází. „Koně jsem několikrát viděla a projekt se mi zamlouvá. Hned po prvním roce jsem viděla výsledky, všechno rozkvetlo. I když někteří namítají, že ohrady nejsou hezké a brání vycházkám, myslím, že to za to stojí,“ podělila se.

Koně jsou podle ní i pěkný turistický cíl. „Když jsem provázela rodinu s dětmi naplánovala jsem k nim trasu,“ dodala Králová.

Exmoorští poníci se v Podyjí pasou od května 2018. Na dvou pastvinách, u Havraníků a na Mašovické střelnici je nyní celkem sedmnáct zvířat. K dispozici mají šedesát hektarů travnatých porostů, křovin a smíšeného lesa. Šest mladých klisen exmoorských koní z Národního parku Podyjí přestěhovali správci parku po Novém roce také do středočeských Milovic.