Stavbu, která je na jihu Moravy pouze právě v Grešlovém Mýtě, chce majitel hostince zbourat kvůli narušené statice a prostor využít jinak. Posvěcení se pravděpodobně dočká i od ministerstva kultury. „V současné době probíhá řízení o zrušení prohlášení věci za kulturní památku, a to na základě podnětu vlastníka objektu. Ten mimo jiné zpochybnil skutečnost, jedná-li se vůbec o památku. Z městského archivu ve Znojmě ani od Národního památkového úřadu se totiž požadovanou informaci nedozvěděl. Odborně příslušný zástupce ministerstva kultury už místo osobně navštívil,“ sdělil mluvčí ministerstva kultury Jan Cieslar.

Podle zástupce brněnského Národního památkového úřadu (NPÚ) je už o vyjmutí z evidence nemovitých památek prakticky rozhodnuto. „Dostali jsme oznámení od ministerstva kultury, které chce oproti našemu nedoporučujícímu stanovisku přístřešek z evidence vyjmout. Z jejich strany už prakticky rozhodnuto je. Do podmínek si pouze dali, jakým způsobem má být stavba před odstraněním zdokumentována. My nyní ještě připravujeme rozklad s podklady přímo pro pana ministra, kterým chceme proces vyjmutí z evidence památek zvrátit,“ uvedl náměstek brněnského NPÚ Zdeněk Vácha.

„S vyjmutím dvorního přístřešku u bývalého zájezdního hostince ze seznamu nemovitých kulturních památek nesouhlasíme, protože k němu není důvod. Vlastník o vyjmutí žádal z technických důvodů, objekt má podle něj narušenou statiku a zřejmě tam i chce stavět něco jiného. Od doby zápisu přístřešku do evidence nemovitých kulturních památek na něm ale nedošlo prakticky k žádným změnám. Úkolem památkové péče není v případě nějakých technických potíží objekt odstranit, ale pomoci s jeho opravou. Podobné stavení, sloužící v minulosti u zájezdních hostinců jako přístřešek pro koně a povozy, jinde na jižní Moravě není. Z našeho pohledu jde o unikátní stavbu,“ dodal Vácha.

Zřejmě ale chybou jeho podřízených k zápisu objektu do seznamu nemovitých památek vůbec nedošlo. Alespoň to tvrdí nynější majitel hostince Tomáš Pokorný. „Když jsem objekt koupil, nikde nebylo řečeno ani napsáno, že jde o památku. Zápis o tom není na katastru nemovitostí, ani na listu vlastnictví.

Dokonce ani znojemští památkáři nemají doklad o zápisu, že je přístřešek památkou. Všechno vyšlo najevo v době, když jsem si chtěl na přístřešek vzít dotaci na opravu. Jenže jsem zjistil, že vlastně vůbec není památkou,“ popsal Pokorný.

„Mám znalecký posudek starý třicet let, podle kterého byl přístřešek už tenkrát z pětaosmdesáti procent zdevastovaný. Podle mého názoru je to nedbalost památkářů, kteří objekt nezapsali mezi památky tak, jak to vyžadovala změna zákona.

DANIEL SMOLA
SYLVA PAVLAČKOVÁ