„Historicky dané datum ukončení provozu dvojího vodovodu a komplexního zprovoznění nového systému jednotného vodovodu je 3. 2. 1970. Před pěti lety se navíc uskutečnila rekonstrukce úpravny vody i jejích součástí a změnilo se mnohé. Podnikli jsme kroky úpravy vody společně s laboratorní kontrolou v nových prostorách laboratoře, což dohromady zajišťuje vhodnějším způsobem hygienickou nezávadnost a kvalitu pitné vody,“ sdělil ředitel znojemské divize VAS Zdeněk Jaroš.

Pitné vody se v úpravně vody vyrábí po provedené rekonstrukci stabilní množství. „Vzhledem k opravě objektů vodojemů a páteřních sítí došlo těsně po rekonstrukci k mírnému poklesu výroby vody, a to díky snížení ztrát vody. Celoroční objem vyrobené vody se vloni pohyboval kolem 2,6 milionu kubíků pitné vody. V současné době vodovod přímo zásobuje město Znojmo, devět městských částí a dalších devatenáct obcí. Dále úpravna vody dodává vodu do skupinového vodovodu Hodonice a skupinového vodovodu Daníž, což představuje dalších pět, s Hnanicemi pak šest obcí,“ naznačil technolog společnosti Antonín Stuhl.

Největší odběratelé

Rozšiřování vodovodních řadů v obcích probíhá většinou na místech s výstavbou pro bydlení. Největšími odběrateli jsou dnes společní vlastníci velkých bytových domů. Dříve jimi byly průmyslové podniky jako třeba Fruta, mlékárny Lacrum, Jatka, Pivovar a další.

„Jsme si vědomi toho, že výroba vody a její úprava je věc velmi zajímavá. I proto každoročně pořádáme Dny otevřených dveří na různých objektech jak pro školy, tak pro širokou veřejnost,“ dodal Jaroš.

V letošním roce budou mít občané možnost prohlédnout si úpravnu poslední dubnovou sobotu 25. dubna. Během exkurze se dozví o historii úpravny, postupu úpravy a mohou si projít všechny přístupné prostory.