Silně zvýšený zájem o Znojmo zažívají v těchto dnech úředníci z antimonopolního úřadu. Musí se totiž zabývat hned třemi výběrovými řízeními, které znojemská radnice nedávno vyhlásila. Stěžovatelům se nelíbí, jak město vybíralo své právníky, budoucí informatiky ani firmu, která se má postarat o prodej městských bytů. Ve hře jsou desítky milionů korun.

„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže obdržel podnět k přezkoumání postupu města Znojma při uzavírání smlouvy na poskytování právních služeb. Od zadavatele jsme si vyžádali dokumentaci o zadání veřejné zakázky. Uvedenou záležitost prošetříme,“ sdělil ředitel odboru monitoringu veřejných zakázek Karel Košťál.

Antimonopolní úřad se zabývá i výběrem specialistů pro správu počítačů, sítí a informačních systémů pro znojemskou radnici. Hned na začátku posuzování zástupci města vyřadili dvě nabídky ze tří. „Mohu jen potvrdit, že náš úřad se touto věcí zabývá. Více nelze v tuto chvíli sdělit,“ řekl mluvčí antimonopolního úřadu Kristián Chalupa.

Vyřazení dvou firem komentoval v polovině prosince starosta Znojma Vlastimil Gabrhel. „Máme za sebou první posouzení pěti předložených nabídek. Hodnotili jsme zatím jen jejich úplnost a splnění všech právních náležitostí. Dvě nabídky byly vyloučeny právě proto, že neobsahovaly všechny podklady, které jsme od uchazečů v zadání požadovali,” vysvětloval Gabrhel. Jména firem, která se dál účastní tendru, nebo z něj byly již vyřazeny, výslovně odmítl zveřejnit.

Podle informací, které redakce získala, podala na ÚOHS podnět k prošetření brněnská společnost Data software. Vyjádření vedení společnosti se redakci nepodařilo získat. Její ředitel je podle sekretariátu mimo republiku.

Kdo se od února bude o počítačovou síť na radnici starat, není nyní jasné. Právě v úterý totiž vyprší kontrakt firmy NWS, kterou město najalo po rozprášení vlastního IT oddělení loni v létě. „Celá věc je nyní v řešení,“ odpověděla stručně Darja Zárubová ze sekretariátu starosty s tím, že bližší informace podá vedení města na středeční tiskové konferenci.

Čtyři miliony korun

O dvouletý kontrakt v hodnotě přes čtyři miliony korun v otevřeném výběrovém řízení usilovaly tři společnosti. „Ve finále jsme se rozhodovali mezi firmami SKY Soft z Prahy a BN Soft ze Znojma. Nakonec výběrová komise doporučila radě uzavřít smlouvu se znojemským dodavatelem,“ sdělil po zasedání výběrové komise Gabrhel. Dodal, že BN Soft vyhrála díky nejnižší cenové nabídce.

Antimonopolní úřad má na stole i soutěž na organizátora prodeje poloviny městských bytů. „Byty jsou na ÚOHSu,“ poznamenal na lednové tiskové konferenci starosta Gabrhel. Svou poznámku ovšem odmítl jakkoliv rozvést.

Zřejmé je proto zatím jen tolik, že soutěž byla před ukončením. O zakázku v hodnotě do padesáti milionů korun se ucházelo sedm firem. Prvním sítem hodnoticí komise prošly bez výhrad jen tři. „Dvě společnosti nenaplnily kvalifikační předpoklady dle zadávací dokumentace a byly z dalšího výběrového řízení vyřazeny. Další dvě firmy se rozhodla výběrová komise ještě vyzvat k formálnímu doplnění dokumentace,“ sdělila již dříve mluvčí radnice Renáta Bártová.

Zástupci města tehdy plánovali, že se k hodnocení vrátí koncem ledna. Nyní ovšem čekají na to, zda a jak o tendru rozhodne právě úřad pro hospodářskou soutěž. „Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tuto věc šetří. Správní řízení nebylo zahájeno,“ stručně sdělil mluvčí Chalupa.

Představitelé města opakovaně odmítli uvést, které firmy se do tendru přihlásily. Starosta pouze prohlásil, že prvním vítězem soutěže je město Znojmo. Firmy totiž podaly nabídky v rozmezí sedmnácti až pětačtyřiceti milionů korun.

Antimonopolní úřad tedy řeší i právníky. Už jednou však za podobnou zakázku, jakou vyhlásila znojemská radnice v minulých dnech, dostala KŠD Šťovíček pokutu ve výši osmdesát tisíc korun. Spolu s právníky pokutoval tehdy ÚOHS stejnou částkou i Státní rostlinolékařskou správu za neoprávněné rozdělení veřejné zakázky.

Správa zadala KŠD Šťovíček tři zakázky, které ale měly být podle antimonopolního úřadu spojené do jedné. První zakázkou bylo Poskytování právního poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek v letech 2008 – 2009 za částku do dvou milionů korun. Ve stejné výši pak správa uzavřela s KŠD smlouvu na Poskytování poradenství v letech 2008 – 2009 a nakonec správa zadala právníkům i provedení komplexního právního auditu zadavatele. Tuto zakázku vyčíslili úředníci na více než jeden milion a devět set tisíc korun bez DPH.

„Ze všech smluv vyplývá, že se jedná o mandátní smlouvy o podmínkách poskytování právních služeb. Zadavatel i vybraný uchazeč ve svých vyjádřeních uvádějí, že právní služby požadované v jednotlivých výběrových řízeních spolu věcně nesouvisí, neboť tvoří samostatnou oblast právního odvětví. Z jednotlivých smluv však vyplývá, že předmět služeb požadovaný zadavatelem v jednotlivých výběrových řízeních má věcnou souvislost,“ konstatoval ve svém rozhodnutí o udělení pokuty ÚOHS.

Podobný systém přitom zvolila i znojemská radnice. Ta s KŠD Šťovíček ještě za starosty Kaššaie uzavřela smlouvu na právní služby za cenu do dvou milionů korun. Částku přitom firma vyčerpala za pouhého půl roku. Posléze přišla objednávka na zhotovení právního auditu radnice za minulé volební období, který městskou pokladnu přišel na více než dva miliony a tři sta tisíc korun. Právní firma pak pro město zvlášť administrovala třeba i výběrové řízení na prodej městských bytů. Pražští právníci tak už Znojmu od loňského června vyfakturovali celkem pět milionů a dvě stě tisíc korun.

DALIBOR KRUTIŠ
DANIEL SMOLA