Setkání, která naplánovali na šestavdacátého a sedmadvacátého února, se zúčastní také zpracovatel povodňového plánu Jan Papež.
Hovořit se bude o legislativě, která řeší ochranu před povodněmi, o zkušenostech z povodní či způsobu zpracování povodňového plánu.
Celkem čtyři schůzky se uskuteční v sále bývalého okresního úřadu v budově na náměstí Armády.
Šestadvacátého v pět hodin odpoledne se bude hovořit o Melkusově a Krapkově ulici.
O půl sedmé večer si pak mohou o protipovodňových opatřeních a věcech s tím souvisejících přijít popovídat lidé z ulic Loucká a Na Hrázi.
Druhý den ve stejnou dobu přijde na pořad jednání městská část Oblekovic, zahrádky mezi řekou Dyjí a hrází společnosti Penam.
Sedmadvacátého února o půl sedmé večer se bude mluvit o zahrádkách od náhonu společnosti Penam k ulici Krapkova, ulici Šatovská, Sokolovská a Dukelských bojovníků.