Z technických i hygienických důvodů nevyhovující dům dnes svým stavem přímo ohrožuje obyvatele vesnice, jeho majitelé proto už před časem požádali o možnost demolice. Proti se ale postavil znojemský odbor školství, kultury a památkové péče. Ten dokonce před časem nařídil výměnu krovu a i nadále trvá na opravě nemovitosti a hrozí až dvoumilionovou pokutou.

Podle odborníků je ale oprava domu nemožná. „Naprosto rozhodující je, že je nutné začít od založení stavby, izolací a nových zdí. Jedinou možností je, že se dům prakticky znovu postaví. Nařizovaná oprava krovu je zcela neúčelné vynakládání prostředků. Kdyby se na provlhlé a nakloněné zdi položil nový krov, stejně by stěny spadly. Stav dokumentuje statický posudek, který je od loňského podzimu k dispozici. Případné opakované nařizování oprav považujeme za vážný zásah do vlastnických práv a budeme se hájit soudní cestou,“ tvrdí stavební odborník Karel Pavlíček, který majitele domu zastupuje.

Zhroutila se

Dcera původního vlastníka se kvůli nátlaku odboru školství a po výhrůžkách dvoumilionovou pokutou zhroutila. Do nejnutnější oprav už totiž investovala přes padesát tisíc korun a na další opravy nemá. „Fyzicky jsme dům převzali před třemi roky, kdy v domě zemřel otec. Od té doby se o to máme starat my. Přitom já i bratr bydlíme jinde. A odbor kultury nás teď nutí, abychom dům opravili a hrozí nám dvoumilionovou pokutou. Nabídli nám sice půl milionu korun, oprava celého domu by ale stála kolem tří milionů. Za zabezpečení, sundání střechy a přikrytí plachtou jsme přitom dali třiapadesát tisíc korun, víc už nemáme. V situaci, v jaké jsme, nemáme jinou možnost než to zbourat. Před měsícem spadla jedna stěna na sousedčin dům, ohrožuje to tu lidi,“ říká smutným hlasem Alena Horsáková.

Radost jí neudělalo ani včerejší jednání úředníků přímo na místě. Dům si prohlédla vedoucí odboru Marie Čejková se svými dvěma podřízenými a přizvanou statičkou.

Jednání o pokutě

„Je zřejmé, že případná obnova by si vyžádala vyšší finanční prostředky, než bylo nutné na jaře tohoto roku. Ke zhoršení stavu došlo neplněním povinností vlastníka kulturní památky stanovené zákonem o státní památkové péči. Vlastníci o nemovitost nepečují, neudržují ji v dobrém stavu a nechrání ji před poškozením. Vlastníci nesplnili podmínky stanovené v závazném stanovisku, odbor školství, kultury a památkové péče je nucen postupovat podle zákona o státní památkové péči. To znamená, že se vlastníci dopustili přestupku a bude zahájeno jednání o pokutě,“ varovala i včera majitele domu úřednice z oddělení památkové péče Alena Křivánková.

Strohé úřední konstatování ale znovu rozzlobilo druhého spolumajitele domu. „Byla tady firma, která nám řekla, že oprava domu bude stát minimálně dva a půl milionu korun. Kde máme ty peníze vzít? Já vydělávám deset tisíc měsíčně, sestra pracuje jako prodavačka v obchodě. Vašeho půl milionu by nás nezachránilo. Vždyť tady není koupelna, nic…,“ snažil se argumentovat Josef Křivka.

Ani on ale neuspěl. „To je neštěstí, takhle nechat zničit památku! My teď jen jednáme podle zákona,“ odbyla ho vedoucí odboru školství Čejková.
O dalším vývoji tak zřejmě rozhodne stavební úřad, nebo dokonce ministerstvo kultury. Vlastníci totiž už před časem požádali ministra o vyjmutí domu z památkové péče.

Nesouhlas s demolicí

„S přihlédnutím ke skutečnosti, že nemovitost je stále kulturní památkou, trvá odbor školství a památkové péče na zabezpečení objektu a nesouhlasí s jeho demolicí. Pokud dojde stavební úřad k závěru, že nemovitost nelze podepřít a zajistit a že ohrožuje zdraví osob a nařízení o neodkladném odstranění stavby je důvodné, je toto rozhodnutí v jeho kompetenci,“ dodala Alena Křivánková.

„Počkám na vyjádření statičky, která dnes byla na místě. Pak uvidím,“ uzavřel neurčitě Karel Peterka z jaroslavického stavebního úřadu, pod který Strachotice spadají.