„Pozice Jihomoravského kraje je určitým překvapením. Celkový ne příliš pozitivní výsledek kraje ovlivnil vývoj v okresech Znojmo, Hodonín a v části okresu Břeclav. Ty jsou ekonomicky velmi slabé,“ uvedl jeden z autorů studie Milan Damborský.

Výsledky studie hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek bere s nadhledem. „Záleží na tom, které ukazatele měříme. Jihomoravský kraj je jiný než ostatní. Například má letiště, velmi podporuje neziskový sektor a vysoké školství. Je ale dobré se podívat na minusy, které z výzkumu vyplývají, a snažit se je napravit,“ uvedl hejtman Stanislav Juránek.

Slabou stránkou Jihomoravského kraje je například míra nezaměstnanosti, která je v tomto kraji čtvrtá nejvyšší v České republice. Dlouhodobá nezaměstnanost, která dosahuje podle studie třináct a půl procenta, je dokonce třetí nejvyšší. Mezi další minusy kraje patřil třeba zanedbaný stav silnic a vylidňování některých oblastí. Autoři studie naopak ocenili třeba vysokou vzdělanost Jihomoravanů a vysoký stupeň plynofikace kraje.

Daleko lépe než kraj dopadlo město Brno. Dotahuje se však na něj Ostrava. Městu ale také autoři studie vytkli mnoho nedostatků. „Jisté mezery má Brno v propagaci. Aktivnější přístup Brna by mohl posílit mezinárodní povědomí a znalost Brna,“ upozornila mluvčí průzkumu Anna Šámalová.

Analytik serveru finance.cz Karel Pospíšilík však upozorňuje i na další nedostatky Brna, které studie zmiňuje. „Není tajemstvím, že Brno postupně ztrácí svoji atraktivitu pro investory. Stává se totiž pro mnoho investorů příliš drahým. Dobré ale je, že se zástupcům města daří vytvářet business centra a podnikatelské inkubátory. V tom je nejlepší v celé republice,“ upozornil Pospíšilík.

V budoucnu by ale Brno mohlo svoji druhou pozici lehce ztratit. „Ostrava je v současné době úspěšnější v čerpání dotací a může se pochlubit i větším potenciálem,“ upozorňuje Pospíšilík.

Kdyby Brno své druhé místo ztratilo, nejspíš by to jeho obyvatelé nesli těžce. „Byla by to velká rána. Soutěžit ale nechceme. Každé z měst má své,“ uvedl náměstek brněnského primátora Oliver Pospíšil.

Autoři studie čerpali informace především z dat Českého statistického úřadu.