Úředníci a projektanti po dlouhých jednáních připravili a k veřejnému jednání předložili návrh nového územního plánu. Několika majitelům parcel se nelíbilo, že projektanti a úředníci odmítli zařadit mezi pozemky určené k zástavbě některé parcely pod cestou z městyse k hrázi přehrady. „Ačkoliv chápu, že na takové určení není právní nárok, nerozumím tomu, proč se všichni musí řídit tím, když nějaký úřad vydá nepodložené stanovisko. Navíc, když v okolí již zástavba stojí," zlobil se majitel jedné z parcel Dušan Kyněra v narážce na odmítavé stanovisko správy Národního parku Podyjí. Podle dalšího z vlastníků je postoj správy v rozporu s jeho základními dokumenty.

Zástupkyně ředitele správy parku Lenka Reitrová kritiku odmítla. „V této lokalitě máme průzkumy doložený výskyt zvláště chráněných druhů, zejména bezobratlých. Ještě důležitější je ale ochrana krajinného rázu. U zhruba třetiny této louky jsme už dříve při přípravě nyní platného územního plánu ustoupili a s využitím pro bydlení souhlasili. Osluněná hrana je však natolik pohledově exponovaná a také se výrazně více vyskytují chráněné druhy, že jsme se změnou využití souhlasit nemohli," argumentovala Reiterová, která odmítla i rozpor s obecnými zásadami pro danou lokalitu plynoucími z dalších dokumentů parku s tím, že jde o nejspíš o chybný výklad.

Podobný záměr jako vlastníci měla pro parcely původně i městys. „Měli jsme zájem o rozšíření oblasti určené k zástavbě, projednávali jsme to prakticky na každém sezení při přípravě návrhu zadání. Ale proti stanovisku ochrany přírody s podloženým výskytem chráněných druhů jsme nakonec jít nemohli," upozornil starosta Vranova Lubomír Vedra.

Vlastníci parcel proto zřejmě podají proti předloženému návrhu územního plánu námitky a pravděpodobně zváží i další právní kroky. Právo podat připomínky má do čtrnáctého července kdokoliv, majitelé pozemků a další oprávnění mohou podat i konkrétní námitky. Na vranovský úřad podle všeho přijdou námitky i kvůli lokalitě na Jezerní louce u silnice na Lančov, kde Dušan Kyněra bezvýsledně žádal o rozšíření zóny k výstavbě rekreačních zařízení. „Je to pěkné místo, kde už několik takových objektů stojí a jsou tam všechny podmínky, včetně sítí, pro další rozšíření. Bohužel naše návrhy nebyly přijaty, jejich odmítnutí v obou případech považuji za nedostatečně zdůvodněné, proto nezbývá než využít našich práv a podat příslušné námitky," podotkl Kyněra.

Podle starosty je v lokalitě u silnice na Lančov řada otazníků. „Zástavba tam vznikla někdy před patnácti lety a od té doby trvají diskuse o její vhodnosti a prospěšnosti. Navíc měl výhrady odbor životního prostředí, který také požaduje, aby územní plán stanovil vysázení širokého pruhu vysokých stromů, které by tuto lokalitu pohledově zakryly," řekl Vedra.

Až úředníci dostanou a vyhodnotí vyjádření úřadů a připomínky či námitky majitelů a dalších obyvatel, musí návrh projednat zastupitelé. „Původně jsme předpokládali, že to stihne ještě nynější zastupitelstvo, ale je už zřejmé, že to časově nebude možné," dodal starosta.