Igelitka s plastovými lahvemi, balíček novin, skleněné střepy a teď nově i bandaska s použitým olejem. Lidé v Dobšicích se začali učit třídit další odpad, který v domácnostech vytvoří. Navíc odpad, který především v kanalizaci a v čističkách odpadních vod působí nemalé problémy. Firma, která použitý rostlinný olej recykluje, chce sběrná místa rozšířit do více měst a obcí.

„Nádobu na sběr použitého rostlinného oleje z domácností jsme nainstalovali teprve ve středu. Informujeme o ní při hlášeních obecního rozhlasu, v našem zpravodaji i na webových stránkách. Je to další krok, jak se ekologicky zbavit domácího odpadu,“ řekl starosta Dobšic Jaroslav Jenšovský. Podle něj lidé prakticky vůbec nevědí, jak se použitého oleje zbavit. „Někdo ho vrací do lahví a vyhazuje do kontejnerů se smíšeným odpadem, jiný vylévá do umyvadla nebo záchodu. Ani jedno není ideální. V potrubí a pak i v čističce působí olej problémy, nalepuje se na stěny a snižuje prostupnost. Čištění kanalizace je potom velmi nákladné. I proto jsme na nabídku firmy na umístění nádoby kývli a dali ji na místo u školní jídelny, kudy chodí spousta lidí,“ doplnil Jenšovský.

Dobšická firma Daruel se recyklací použitého oleje zabývá čtyři roky. „Začali jsme gastronomickými provozy a průmyslovými podniky. Projekt pro obyvatelstvo jsme ve zkušebním provozu rozjeli před dvěma roky na Třebíčsku a docela se to chytlo. Teď to rozbíháme celorepublikově, na Znojemsku jsme začali Dobšicemi. Naše aktivita vychází i z toho, že se ekologické povědomí lidí začíná stále více prohlubovat,“ uvedl ředitel firmy Rudolf Harant.

Společnost nahromaděný olej třídí ve své provozovně v Hostěradicích. „Separujeme tři složky. První část se používá na výrobu methylesteru, který se přidává do nafty jako biopalivo. Další části se pak používají třeba v chemickém a gumárenském průmyslu,“ dodal Harant. Ne všude se ale k záměru firmy staví optimisticky. „Nabídku jsme rovněž dostali. Pokud by ale nádoby na olej byly rozmístěny po celém městě, způsobilo by nám to spíše problémy kvůli vandalům. Rada proto tuto věc zamítla. Navíc naše čistička je vybavena zařízením na sběr olejů, kterých je navíc v odpadní vodě jen mizivé procento, takže nám tu použitý olej žádné problémy nezpůsobuje,“ uvedl starosta Miroslavi Augustin Forman.