„Cílem je zjistit, jak si občané představují svoji obec, kde vidí problémy či potenciály a kam si ji přejí směřovat. Prosíme o odpovědi na otázky. Budeme také rádi za další nápady, myšlenky či vize, které mohou vést ke zlepšení oblíbených míst,“ zveřejnili představitelé obce u dotazníku s názvem Vize rozvoje Hnanic.

Náměty budou pak převedeny do vizuální podoby, kterou budou mít možnost Hnaničtí komentovat i v jejím průběhu. „Dotazník nápadů není sociologickým průzkumem, je naopak zahrnutím dobrých nápadů obyvatel do návrhu vize,“ zdůraznili Hnaničtí na webu obce.