O nálezu informoval architekt Vratislav Zíka. „Již v přípravné fázi projektu v roce 2017 se ukázalo, že velká část budovy bude asi mnohokrát přestavovanou, přesto původní budovou ze 13. století. Nyní průzkumy ukázaly další skutečnosti. Nalezli jsme pravděpodobně středověkou zeď nějaké starší budovy, o které nikdo nevěděl, že tam kdy byla,“ uvedl architekt.

V prostoru dvora výzkumníci odkryli základy již nestojícího křídla křížové chodby i s kosterními pozůstatky premonstrátů. „A především téměř dva metry široká základová zeď nejstarší románské fáze kláštera,“ přiblížil Zíka.

Práci archeologů pozorně sleduje také znojemský historik Jiří Kacetl. „Výzkum v této lokalitě byl velmi potřebný. Moc se těším na jeho závěry. Pomocí moderních technologií jako je třeba digitální skenování situace ještě lépe nálezy vyhodnotí a dokáže je interpretovat,“ konstatoval Kacetl.

Jak dodal nezbývá jen věřit, že stavební práce na stávající budově, která v místě vyrostla ve druhé polovině 19. století, neznamenaly případné výrazné škody na případných archeologických nálezech. „Tehdy totiž středověká archeologie nebyla příliš v kursu,“ naznačil.

Všechny nálezy odborníci zadokumentují. „Představíme je v rámci expozice o stavební historii kláštera, která se má po dokončení rekonstrukce nacházet ve sklepech budovy,“ sdělila mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková.

Stará škola se má do července 2021 proměnit ve společenské a vzdělávací centrum. Jde o přeshraniční projekt COL – Centrum obnovy společného kulturního dědictví podporovaný z programu Interreg A-V.