Do poloviny prázdnin měli lidé a firmy první příležitost poslat na radnici své návrhy a připomínky, co by chtěli v novém plánu změnit nebo projednat. „Podnětů přišlo několik, nyní projektanti pracují na zadání, které nám odevzdá během září. Poté začneme s projednáváním, abychom mohli zadání předložit zastupitelům. Ti by se o všech návrzích měli dozvědět první," řekl vedoucí stavebního odboru krumlovské radnice Petr Štastný.

Potvrdil nicméně, že trvá dlouhodobý zájem vlastníka areálu bývalého Vertexu na rozšíření jeho možného využití. Majitel usiluje o to, aby město na pozemcích bývalé továrny vedle výroby povolilo i další činnosti, včetně obchodu.

Zastupitelé se podle všeho vrátí i nedávné diskusi o umístění chystané kompostárny. „Určitě bude zapotřebí, a už jsme o tom v zastupitelstvu jednali, určit, kde mohou být v Krumlově kompostárny či bioplynové stanice. Jde o to, aby pro lidi i pro případné investory bylo jasné, kde být mohou, a nedocházelo ke sporům, jako kvůli plánu na kompostárnu v Rakšicích," poukázal před časem opoziční zastupitel Petr Lang.

Starosta Tomáš Třetina potvrdil, že o obou záležitostech bude během příprav územního plánu řeč. „Pokud jde o bývalý Vertex, o návrhu budeme určitě diskutovat, rozhodne hlasování zastupitelstva. A v novém územním plánu chceme řešit i některé záležitosti kolem odpadů, proto budeme projednávat i umístění kompostárny. K dalším záležitostem nyní sbíráme informace," uvedl starosta Moravského Krumlova.

Jak dodal, nový plán město chystá jednak ze zákonné povinnosti, jednak pro přehlednost nového předpisu. „Stávající plán má již jedenáct dílčích změn, je proto načase napsat nový, aby byl jasný a pro lidi přehledný. Navíc jej podle zákona do roku 2020 pořídit musíme, proto začínáme už teď, abychom vše řádně stihli," řekl starosta.

Významnou novinku v územním plánování chystá i znojemská radnice. Zadala zpracování studie krajiny pro stovku obcí svého správního obvodu. „Bude se věnovat například zavlažování, protierozním opatření či sucha, a to s ohledem na rozvoj měst i ochranu přírody," řekla mluvčí radnice Zuzana Pastrňáková.