V Podhradí přišlo k volbám přes 81 procent voličů. Z 53 obyvatel obce vhodilo do volební urny obálku 43. Sdružení za klidné Podhradí získalo skoro 56 procent hlasů. V obci je pouze šest zastupitelů, a proto bude sdružení moct vládnout samo. Dva zbylé mandáty připadly Sdružení za práva občanů Podhradí. Podle Tesárka klesl počet zastupitelů ze sedmi na šest v minulosti kvůli odchodu jednoho zastupitele.

V Podhradí se po loňských komunálních volbách rozpadlo zastupitelstvo kvůli tomu, že složili mandát někteří zastupitelé a odešli i jejich náhradníci. Počet zastupitelů klesl pod zákonnou normu pět. „Byla špatná situace mezi jednotlivými zastupiteli. Vznikaly dohady kvůli stavbě kanalizace a byly nejasnosti. V dubnu se to rozpadlo," uvedl Tesárek. Zda starostou zůstane se teprve rozhodne. Výsledek voleb však očekával. „Je to zhruba obdobné jako loni na podzim, takže mě to nijak nepřekvapilo," do­dal.

V Suchém byly kandidátky čtyři, nejvíce hlasů získalo SNK Suchý, kterému lidé dali skoro 39 procent hlasů. Uskupení to vyneslo tři mandáty mezi sedmi zastupiteli. Stejný počet mandátů získalo Sdružení nezávislých kandidátů, které mělo podporu 35 procent občanů. Poslední mandát bude mít seskupení Pro Suchý. V Suchém byla také vysoká účast, volit přišlo přes 75 procent lidí. Z celkového počtu 366 voličů volilo 276 obyvatel obce.

V Suchém se po loňských volbách rozpadlo zastupitelstvo když klesl počet zastupitelů pod pět. Tehdy vítězné SNK Suchý 2014 mělo čtyři mandáty, další tři uskupení získala po jednom zastupiteli, ale všichni tři složili mandát, odešli i jejich náhradníci. Zatím se neví, kdo utvoří v Suchém koalici. Současný starosta Pavel Žilka však mandát nezískal. Přestože byl druhý na kandidátce, přeskočili ho další dva kandidáti. „Po pravdě řečeno jsem rozčarovaný názorem občanů obce. To, co vzešlo z voleb, je pro nás patová situace," uvedl Žilka. Uskupení se budou snažit situaci vyřešit.