„Podyjí je tak pro mykology jedno z nejcennějších území ve střední Evropě. Výzkum zde stále pokračuje a každý rok přináší další zajímavé nálezy. S tajemnou říší podyjských hub se lidé nyní mohou seznámit v dvanáctistránkovém infoletáku s téměř dvěma desítkami fotografií, který právě vydala Správa NP Podyjí,“ uvedl mluvčí Správy parku David Grossmann.

K vzácným nálezům teprve z posledních let patří několik druhů hřibů. „Z jediné lokality Podyjí je zatím doložený hřib královský. Nalezen zde byl i hřib satan nebo medotrpký,“ řekl autor informačního materiálu Jan Běťák.

Životní prostředí pro vzácné druhy hub nabízí bezzásahové zóny v lesích národního parku a odumírající nebo mrtvé dřevo, které se zde nachází. „Mnohé houby narušují dosud tvrdé dřevo a zpřístupňují ho dalším rozkladačům. Jiné vyžadují už silně tlející dřevo. Právě k nim patří řada ohrožených druhů, jejichž přítomnost na lokalitě může mít indikační význam pro hodnocení stupně přirozenosti lesního ekosystému,“ popsal Běťák.

V lesích ponechaných přirozenému vývoji se tak například daří pórnatce narymské nebo bělochoroši Kmeťovu, které mají v České republice jen několik málo lokalit.

Pro mykology jsou zajímavé i houby, které se nachází na vřesovištích, trávnících nebo stepích parku. „Na Mašovické střelnici byly tak nalezeny dva druhy velice vzácných voskoveček. Voskovečka zápašná se vyznačuje odporným pachem po svítiplynu a voskovička Camarophyllopsis micacea zde zase má svoji jedinou známou lokalitu na Moravě,“ nastínil Běťák.

Stepní stráně národního parku se zase mohou pochlubit kriticky ohroženým chorošem travním. Jediným zástupcem českých chorošů, který neroste na dřevě.

Leták Houby v Národním parku Podyjí, krátká vycházka do tajemné říše hub, vydala Správa Národního parku Podyjí v rámci série infomateriálů. „Její předešlé díly se věnovaly například ptákům, netopýrům, tradičnímu domu Podyjí, turistice a cykloturistice či sakrálním nebo technickým stavbám. K dispozici jsou v informačních centrech parku, v budově Správy parku ve Znojmě nebo ke stažení na www.nppodyji.cz/informacni-letaky,“ doplnil Grossmann.