Dělníci začnou na náhonu pracovat už v polovině srpna. „Práce jsme načasovali tak, aby co nejméně rušily a ohrozily zvířata a rostliny, které na místě žijí," uvedla referentka pro vodní hospodářství Správy Národního parku Podyjí Martina Kosová. Jak doplnila, lokalitu obývají například užovky stromové. V ruině Papírny zase zimují netopýři. „Stávající částečně rozpadlé stěny náhonu dělníci vybourají a znovu vystaví z lomového kamene. Na železobetonové dno vyskládají kameny na štět s vyklínováním. Trasa náhonu zůstane stejná," popsala Kosová.

Okolo náhonu bude návštěvníky chránit nové zábradlí. Přístup do prostoru mezi náhonem a řekou nově umožní jednoduchá lávka. „Výzkumy, které plánujeme po opravě, umožní získat další informace o migraci vodních živočichů," doufala Kosová.

S přípravnými pracemi začalo Povodí Moravy již v pátek 1. srpna.

Bezpečí i poučení

„Práce jsou součástí mezinárodního projektu Vranovská Dyje. Úprava náhonu umožní pilotní ověření biologického potenciálu ramen řeky Dyje v úseku Vranov Znojmo," uvedla mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková s tím, že samotnou stavbu za bezmála šest milionů korun pokryjí z devadesáti procent dotace a deset procent zaplatí Povodí Moravy.

S příchodem podzimních měsíců se pustí správa parku do sanace zdí bývalé Papírny. „Na některých místech necháme zdi snížit tak, aby byly pro návštěvníky bezpečnější. Na několika panelech by se zde lidé měli dozvědět bližší informace o tomto místě. Díky opravě zůstane zachovaný i místní sklep, který je významným zimovištěm několika druhů netopýrů," uvedl mluvčí Správy parku David Grossmann.

Lokalita Devíti mlýnů, jejíž centrum se rozprostírá na širokých loukách pod vinicí Šobes, byla před více než pětašedesáti lety živé místo, kam v létě mířili výletníci z Brna i Vídně.

Během válek zde lidé pekli chleba pro rakouskou armádu a vyráběli papír na zatemňování oken pro celé Znojemsko.

Papírna je posledním alespoň částečně zachovaným mlýnem v údolí řeky Dyje. Z ruiny Papírny je stále patrný původní tvar a velikost hlavní obytné budovy.

Zhruba před čtvrt rokem se správci parku rozhodli opravit Fládnitzskou chatu. V bývalé myslivecké chatě, ze které je jedinečný výhled ke Hnanicím a na nově zrekonstruovaný hotel nedaleko známé vinice Šobes, chtějí mít strážci parku terénní stanici.

Chata stojí na zajímavém místě a za dob totality byla pod přísnou kontrolou strážců hranic. Byla totiž v takzvaném hraničním pásmu. Podle starosty Hnanic Jiřího Musila si chata opravy zaslouží. „Před dvěma třemi roky tam ještě ochránci parku bývali, dnes je opuštěná. Kdysi patřila vnitru a využívali ji vojáci a policisté," řekl před časem Musil.