„Betlém prošel v roce 2005 rozsáhlou opravou. Jeho pozadí bylo poškozeno plísněmi a vlhkostí. Restaurátoři nahradili i chybějící figurky, či jejich rozbité části,“ vysvětluje na internetových stránkách obce Únanov Zdeňka Šalomounová. Všichni zájemci, kteří jej chtějí vidět, mají čas do Tří králů.