Národní kulturní památky jsou chápány jako nejvýznamnější objekty kulturního dědictví, které se na území České republiky nacházejí. Tuto váhu jim přisuzuje také zákon o státní památkové péči, a vytváří tím předpoklady, aby ze strany vlastníků a veřejné správy mohly národní kulturní památky požívat zvýšenou péči. Vyhlašuje je vláda.

Pokud vláda návrh krajských radních schválí, přiřadí se Kostel Panny Marie a sv. Václava mezi nynějších dvě stě pět českých národních kulturních památek. Na území Jihomoravského kraje jich je nyní jedenadvacet, na Znojemsku pak pět. A to Rotunda sv. Kateřiny, Vodní mlýn ve Slupi, hrad Bítov, zámek Uherčice a zámek Vranov nad Dyjí se zříceninou hradu Nový Hrádek.

Kromě znojemského kostela navrhli radní k prohlášení národními památkami i klášter Porta coeli v Předklášteří, barokní kostel sv. Petra a Pavla v Rajhradě a kostel Jména Panny Marie ve Křtinách.