„Větší sklep je pokračováním jižního křídla původního kláštera, kde se původně nacházely kuchyně a refektář neboli společná jídelna. Jeho zaklenutí je nejspíše renesanční či i barokní, stěny jsou ale románské, tedy ze samotných počátků kláštera v Louce,“ sdělila mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková.

Druhý, výrazně menší sklep, je nejspíš středověký a vedl pravděpodobně ke studni uprostřed rajského dvora. „Sklep má ale propadlou klenbu a jeho vyklizení není bez statického zabezpečení možné, i on tak bude muset počkat na odkrytí do budoucna,“ naznačila mluvčí.

Tento měsíc je to přesně rok od zahájení rekonstrukce budovy. Ta se pomalu mění ve společenské a vzdělávací centrum, které má být dokončené do konce roku 2021.

Rekonstrukce bitvy u Znojma z roku 1809.
Bitvu u Znojma z roku 1809 zpracoval v nové knize americký odborník

Samotná budova má pohnutou historii a nepřehledný stavební vývoj. „Rekonstrukce má specifický charakter. V průběhu oprav tam objevujeme různé nálezy, které korigují další způsob prací. Jde o dílo kolektivního řešení,“ konstatoval znojemský památkář Jan Kozdas s tím, že cenné nálezy z místa jako například torza sochařských děl by se měla po zásahu restaurátorů vystavena v lapidáriu školy.

Koronavirus zastavil konference a workshopy

Mimořádná opatření v souvislosti s koronavirem na půl roku znemožnila uskutečnění plánovaných konferencí a workshopů ve škole. „Jako jejich náhradu zvolil projektový tým možnost natočení časosběrných dokumentů k jednotlivým tématům obnovy památek a video přednášky, jejichž zveřejnění se plánuje letos na podzim,“ podotkla Pastrňáková.

Suterén, kde vznikne lapidárium a expozice o stavebním vývoji Louckého kláštera, je vyčištěný od pozdějších vestaveb, chystají se konstrukce podlah a buduje se nové schodiště. Obrysy dostávají i místnosti v přízemí, které v budoucnu poslouží jako pracovní dílny se zázemím pro školení a kurzy řemesel. „V prostoru budoucí recepce v patře budovy, pracují na klenbách a kamenických článcích restaurátoři a připravuje se tu nový vstup do budovy s infocentrem a toaletami pro návštěvníky,“ přiblížila mluvčí.

Stav kapličky u znojemského letiště před a po opravě.
Kaplička u letiště září po opravách novou fasádou

Práce zdaleka nejsou u konce. „Jsme přece jen v historickém objektu areálu Louckého kláštera, takže každý stavební zásah pomalu znamená archeologický nález a případné možné zdržení rekonstrukce. S tím ale musíme počítat a stavbaři proto pracují o sto šest. Aktuálně se pracuje snad v každé místnosti budovy. Je krásné sledovat, jak se zchátralá stará škola mění v budoucí multifunkční společenské centrum,“ podotkl starosta Znojma Jan Grois.

V patře, se již také připravuje velký víceúčelový sál pro sto padesát až dvě stě lidí. Sloužit bude pro kulturní, společenské a vzdělávací akce, výstavy i konference. K závěru se blíží i opravy a zateplení krovu, který bude v části nad sálem otevřený až do vrcholu střechy.

O projektu
Projekt Centrum obnovy společného kulturního dědictví (COL) je projektem 4 partnerů: města Znojma, obce Retz, Společně o.p.s. a Donauuniversität Krems – Universität für Weiterbildung. Realizuje se díky Ministerstvu pro místní rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. Projekt s celkovým rozpočtem 3,25 milionů EUR (2,7 milionu je dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje) má za cíl vznik specializovaného centra, které se bude systematicky zabývat udržitelnou obnovou památkových objektů, areálů a historických sídel a bude rozvíjet přeshraniční spolupráci při obnově a propagaci společného kulturního dědictví. V rámci projektu bude realizována rekonstrukce budovy Staré školy v areálu Louckého kláštera ve Znojmě a barokní sýpky v partnerském městě Retz.