Setkání začíná vždy před radnicí, kde děti zpívají koledy a dospělí si přitom pochutnávají na svařeném víně. Pak spolu projdou obcí, prohlédnou si její vánoční výzdobu.

„Jedinou změnou byl letos čas mše, která byla nyní už před naším setkáním. Po průvodu šla řada lidí ještě na hřbitov, bylo to velice dojemné," uvedl starosta. Setkání podle něj utužuje sousedské vztahy.

Společná oslava narození Krista má ve Vratěníně dlouhou tradici. V roce 1948 byl ale průvod zakázán. Pak se stala obec vzhledem ke své poloze v blízkosti hranic s Rakouskem téměř nepřístupnou a byla určena k likvidaci. Měla tam zůstat jen kasárna pohraničníků. Až po roce 1989 se začala obec znovu rozvíjet. Tradice vánočních průvodů byla obnovena před 14 lety.