„Pomáháme třeba sestavit bezpečnostní plán oběti, hledat bydlení, sepsat návrh na svěření dětí do péče a zažádat na soud o výživné. Pomůžeme při hledání zaměstnání, vyřízení dávek nebo zprostředkujeme utajený pobyt,“ přiblížila Veronika Brandejs z propagace Oblastní charity Znojmo.

Služba sídlí na ulici Dolní Česká 1, ženy v nouzi nemají váhat se obrátit o pomoc či radu třeba i na telefonu číslo 736 529 292 nebo na e-mailu krizovapomoc@znojmo.charita.cz. Mezinárodní den proti násilí na ženách si připomíná svět ve středu. „I když se o domácím násilí mluví víc, pořád se děje a je velmi skryté,“ upozornila Brandejs.