Stop poplatkům za ubytované turisty v hotelích a penzionech ve městě vystavili představitelé znojemské radnice v lednu roku 2013. „Zastupitelstvo města s cílem podpořit malé a střední podnikání spojené s rozvojem turismu ve Znojmě zrušilo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z ubytovací kapacity a obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt s účinností od 1. 1. 2013," informovali již dříve představitelé města na svých internetových stránkách.

Podle odborníků to byla chyba. „Evidence turistů, kteří se ubytují ve městě, citelně chybí. Znojmo tak přišlo o pevná data, která by měla sloužit jako základ pro koncepci turistického ruchu ve městě," konstatoval Lukáš David z průvodcovské agentury Remo Agency.

Podobně hovoří i Pavel Kovařík z agentury InPuncto. „Mít přehled a data o počtech turistů je základ pro to, abychom mohli něco dělat. Vždy je ovšem potřeba pracovat od základů a já v tuto chvíli vůbec netuším, kam chce Znojmo směřovat," řekl Kovařík.

Jak dodal, objevují se zajímavé nápady, ovšem nemají ucelený rámec. „Mluvím například o billboardové kampani. Je to super nápad, skvělé fotky, ale připadá mi, že si jen někdo řekl: budeme in, uděláme super billboardy. Ale vůbec nevíme, na koho kampaň míří a jaké vyvolává emoce," zhodnotil Kovařík.

Absenci přesných údajů o počtech ubytovaných turistů ve městě vnímá i ředitel Znojemské Besedy František Koudela. „O tom všem vím. Když jsem vloni nastoupil, přišel jsem s určitým konceptem. Postupně se snažíme data o počtech turistů sbírat a analyzovat. Máme čísla z podzemí, rotundy či turistického informačního centra a radniční věže. Tím to však končí," naznačil Koudela. Zároveň dodal, že turistický ruch na radnici nemá odpovědnou osobu.

„Cestovní ruch na městě pod nikoho nespadá. Beseda měla vždy na starosti kulturu. Takže nyní začínáme i s oblastí cestovního ruchu. Je to však otázka dvou tří let, abychom na těchto číslech mohli stavět. My můžeme dělat marketing, ale nejsme kompetentní dělat cestovní ruch. Ze své pozice mohu jen městu doporučovat či žádat, aby se k tomu nějak postavilo," dodal ředitel Znojemské Besedy.

Opačným směrem nyní vykročili v Třebíči. Tamní zastupitelé totiž poplatky za ubytování turistů po patnácti letech znovu obnovili. Podle radní Marie Černé není hlavním cílem vyhlášky zvednout příjmy města. „To je to poslední. Důvodem je, že nemáme čísla o tom, kolik turistů v Třebíči přenocuje. Pokud chceme dělat koncepci cestovního ruchu, tak je pro nás hodně důležité tato čísla znát," vysvětlila Černá. Poplatek by měl činit šest korun za člověka a den.

Podle majitelky jednoho ze znojemských penzionů se dají data o počtech ubytovaných získat i jinak. „Posíláme data o ubytovaných statistickému úřadu. Nemáme tedy problém je posílat také městu," uzavřela Alexandra Holečková s tím, že symbolických několik korun vybíraných jako poplatek je jen zbytečná byrokracie.