„Malá či líhnoucí se mláďata byla ve hnízdech právě v období silných dešťů na počátku června. Dlouhodobý průměr vyvedených mláďat na jednom hnízdě je v Česku 3,1. Letos však dosahuje sotva dvou mladých na hnízdě," informoval František Pojer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, který se sledováním čápů černých dlouhodobě zabývá.

Velké ztráty podle něj způsobila kombinace špatného počasí a obtížné dostupnosti potravy v rozvodněných a zkalených potocích a řekách. „Mnohá hnízda, kde již byla vylíhnutá mláďata, jsou tak nyní prázdná. Tam, kde mláďata přežila, je jejich počet mnohem nižší než v jiných letech," vysvětlil František Pojer.

V současnosti se v zemi odhaduje početnost čápa černého na tři sta až čtyři sta hnízdních párů. Každoročně ornitologové sledují přibližně dvě stovky známých hnízd, kontrolují jejich obsazenost a kroužkují mláďata.

Čáp černý obývá rozsáhlé lesní komplexy, kde si buduje hnízda vysoko na stromech. Odtud létá za potravou do potoků, řek a rybníků ve volné krajině, často i několik kilometrů daleko. Potravou jsou především ryby a další vodní živočichové.