V dutinách starých stromů nacházejí podle něj podmínky ke hnízdění ptáci, jako například krutihlav obecný nebo pro Znojmo a okolí typický strakapoud jižní. „Pod starými ovocnými dřevinami nás zase může zjara překvapit náš největší motýl, martináč hrušňový. Na kmeni dubů můžeme být svědky soubojů samečků roháče obecného," nastínil Stejskal.

Téměř v každé zahradě se vzrostlejšími stromy lze objevit tesaříka bukového. Pokud je kmen vykotlán a je uvnitř vhodný trouch, vyvíjí se v něm larvy zlatohlávků, zdobenců nebo vzácných kovaříků.

Jaký život torza stromů přitahují, se mohou lidé na vlastní oči podívat například na Kraví hoře u Znojma.