„Třináctého července tohoto roku rada města schválila uzavření smlouvy o poskytnutí právních služeb v souvislosti se zastupováním klienta ve věci vedené policií pod konkrétním číslem jednacím. Nepochopila jsem, čeho se to týká. Proč vedení města najímá externího právníka, kterého si nenajalo v žádných jiných případech?“ zeptala se Šalomonová.

Na dotaz reagoval místostarosta Jakub Malačka. „Najali jsme si právníka pana Ondruše podobně jako si město najímá právníky v ostatních případech, kdy Znojmo řeší různé záležitosti, kde je potřeba využít právních služeb,“ odpověděl Malačka.

Na dotaz zastupitelky Šalomonové čeho se celá věc týká, neposkytlo vedení města jasnou odpověď.

O dílčí vysvětlení se pokusila právnička majetkového odboru města Alena Rybníčková. „Pana doktora Ondruše jsme vytipovali s ohledem na jeho zkušenosti v trestním právu. Byli jsme totiž dotazováni policií na obecné informace podle zákona o policii. Zatím ještě nejsou předmětem žádného trestního stíhání. Vzhledem k tomu, že se jedná o citlivé údaje, nemůžeme v tuto chvíli zastupitelstvu sdělit žádné podrobnosti,“ řekla Rybníčková.

Jak dodala, jakmile bude mít od policie zpětnou vazbu, dostane starosta podklady pro to, aby zastupitele s věcí seznámil. „Advokát, kterého jsme si najali, shromažďuje podklady, o které si požádala policie. Se spisem nejsem seznámena, víc k tomu říci nemohu,“ dodala Rybníčková s tím, že otázky se netýkají jen jedné věci. „Otázky policie nebyly vždy správně formulované. Týká se to majetku města Znojma. Vzhledem k faktu, že město hospodaří se svým majetkem, které se dotýká i fyzických osob tím, že využívají tento majetek, může dojít k tomuto čerpání,“ dodala poněkud nejasně Rybníčková.

Proto prý radnice využila odborných kvalit advokáta. „Ten komunikuje s policií a dá nám kompletní informaci až poté, kdy zjistí, co vše se má doložit a zda tam jsou i citlivé údaje nebo nejsou. Dá se totiž předpokládat, že i citlivé údaje budou policii sdělovány,“ řekla právnička města.

Starosta Jan Grois na to reagoval doplněním, že v tomto smyslu chtěla právnička Rybníčková tento týden odpovědět i zastupiteli Jiřímu Kacetlovi. Ten se z pondělního jednání omluvil. Deníku řekl, že jednání vedení města vnímá jako obstrukci. „Moji první žádost, kterou jsem se na najmutí externího právníka kvůli policejnímu vyšetřování vedení radnice ptal, zamítli. Proto jsem podal stížnosti proti tomuto postupu,“ řekl Kacetl.

Redakce Deníku Rovnost získala číslo jednací zmiňovaného policejního spisu. Na dotaz o jakou věc se jedná, redakce nezískala konkrétní odpověď ani od policie. „Kriminalisté se celou záležitostí zabývají, zatím však není ani žádná právní kvalifikace,“ řekla pouze policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.

Není tedy jasné čím se policie zabývá a ni proč. Zda šetření otevřeli policisté na základě vlastní činnosti nebo někdo případně podal trestní oznámení.

Nespokojená s odpovědí vedení města je po pondělním jednání zastupitelka a právnička Olga Štefániková. „S odpověďmi nejsme spokojená. Myslím si, že bylo porušeno právo na poskytnutí informací zastupitelům. O dalším postupu se poradím s kolegy a pak budeme jednat,“ naznačila Štefániková.