„Denisu Krátkou doporučila hodnotící komise radě města ke schválení jako novou vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče. Rada by doporučení hodnotící komise měla přijmout na svém nejbližším zasedání. Do výběrového řízení se hlásilo celkem dvanáct uchazečů,” informovala mluvčí znojemské radnice Renáta Bártová.

Dvaatřicetiletá Denisa Krátká v letech 1998 - 2003 vystudovala na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích zemědělskou fakultu, studijní obor Ekonomika a management.

„V letech 2004 až 2007 pracovala na znojemském městském úřadě právě na odboru školství jako referentka pro cestovní ruch, kdy měla na starost mimo jiné přípravu projektových žádostí, zpracování koncepce cestovního ruchu a další. Od roku 2007 působila na pozici obchodní manažerky v soukromé agentuře,” dodala Bártová.

Nová vedoucí odboru školství hovoří plynně dvěma jazyky. Mezi její záliby patří především rodina, aktivně se věnuje cykloturistice a fitness zumbě.