Za vším stojí podle starosty Vedrovic Richarda Janderky soukromá společnost Agros Vedrovice a její jednatelé.

„V našem katastru jsme letos v dubnu dokončili komplexní pozemkové úpravy a mělo se začít hospodařit podle nového uspořádání pozemků. Všichni zemědělci toto s radostí přijali, jelikož se naše pozemkové úpravy protáhly o téměř dva roky," uvedl starosta Janderka.

Podle starosty stojí za potížemi firma Agros Vedrovice. „Naši zemědělci nové uspořádání pozemků respektovali a začali takto pro letošní rok hospodařit. Bohužel, jednatel Agrosu inženýr Horák toto rozhodnutí odmítl a mínil dále hospodařit podle starých parcel a uspořádání. Došlo to tak daleko, že ostatním zemědělcům v květnu rozorali zasetá pole v místech, kde v loňském roce hospodařili, ale která jim již nepatřila a zaseli si své plodiny," přiblížil starosta Richard Janderka.

Jednatel společnosti Agros Vedrovice Igor Horák nejprve telefonicky redakci kategoricky popřel jakékoli protiprávní jednání. Na žádost redakce následně zaslal toto stručné vyjádření. „Společnost Agros Vedrovice s.r.o. respektuje právní řad ČR a současně při svých hospodářských aktivitách nepřekračuje právní řád našeho státu, stejně tak je prioritou naší společnosti nepoškozování oprávněných zájmů jiných hospodařících subjektů," napsal v reakci jednatel Horák.

Druhá strana sporu, soukromý zemědělec Václav Žďárský, odmítl případ jakkoli komentovat s odkazem na mlčenlivost, kterou údajně policii podepsal. „Já v tuto chvíli nemohu sdělit nic konkrétního, protože jsem na policii podepsal, že nesmím třetím osobám včetně médií žádné konkrétní informace sdělit. V poučení, které jsem na policii podepsal, jsou poměrně vysoké pokuty, takže se omlouvám," řekl Znojemskému deníku Rovnost zemědělec Žďárský.

Policie se celou věcí již zabývá. „O tomto oznámení víme a věnujeme se mu," sdělila policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová. Podle starosty Vedrovic policie stranila firmě Agros. „Policie byla na místě a neměla vůbec jasno. Byla spíše na straně inženýra Horáka. Obrátil jsem se proto i na krajského policejního ředitele, aby postup svých podřízených prověřil," doplnil Janderka. Podle informací, které redakce získala, jde o dlouholetý a složitý spor mezi tamními zemědělci. Redakce se pokoušela získat také názor bývalé starostky Vedrovic Anny Gigimovové, která se však ke sporům mezi tamními zemědělci odmítla vyjádřit.