Velodrom pocházel z konce devatenáctého století. Stavitelé jej vybudovali v romanticko historizujícím stylu inspirovaném průmyslovou architekturou, zejména železnicí. Památkářům se nepodařilo včas prosadit zapsání objektu do seznamu památek. Stavební úřad o demolici rozhodl už v srpnu.