Malí nadšenci tak přejíždějí každý sám před svým domem a mávají na sebe z dálky. Tradice je tak uctěna a bezpečnostní opatření dodrženy. Zvuk hrkačů se nese celou vesnicí mezi jednotlivými domy.