„Letos se na setkání, které pořádá Sdružení katolických mužů z Retzu, scházíme už po šestadvacáté," připomněl retzský děkan Franz Mantler.

Heiliger Stein je vyhlídkové místo s kapličkou na vyvýšeném místě mezi Hnanicemi a dolnorakouským Mitterretzbachem. Stával tam poutní kostelík Panny Marie na kameni, který býval zastávkou poutníků na cestě do Mariazell.