Centrum církevních akcí bylo ve farním kostele Navštívení Panny Marie, kde se konaly mše, ale také u Památníku padlých před kostelem či v Lurdské jeskyni. Procesí poutníků šlo tradičně od rybníka v Hlubokých Mašůvkách, pro děti připravili pořadatelé program na Kalvárii.

Sobotní podvečerní mši svatou u Památníku padlých před kostelem celebroval P. Marian R. Kosík, opat z Nové Říše.

Lidé se mohli setkat také s farářem Stanislavem Vášou, děkanem Mons. Jindřichem Bartošem nebo P. Pavlem Kavkou z Brna.

Po oba dny měli věřící příležitost ke svaté zpovědi. V okolí kostela byly k dispozici stánky s knihami, církevními předměty, ale také cukrovinkami či módními doplňky. Nedaleko kostela měly děti připravené atrakce jako dráhu s autíčky a další.