„Předložili jsme petici se sto třiceti podpisy, což je víc, než předepisuje zákon. Obecní úřad naši žádost přezkoumal a oznámil, že v ní nenašel nedostatky. Zastupitelstvo pak referendum vyhlásilo. Navrhli jsme termín devatenáctého května, u zastupitelů ale nakonec většinovou podporu získal poslední červen,“ sdělil předseda sdružení Jiří Veverka.

Podle starosty Zdeňka Karpinského byl sdružením navrhovaný termín příliš časný. „Referendum jsme vyhlásili, ale do května by nebyl na všechno potřebný čas. Soudě podle počtu podpisů pod žádostí lze očekávat, že k hlasování přijde dost lidí,“ sdělil starosta.

Obec zřejmě před referendem žádnou vlastní kampaň nepovede. „Záleží na firmě, zda a jak bude chtít lidem svůj projekt vysvětlovat, “ řekl starosta.

Letákové akce

Sdružení, které referendum iniciovalo, se naopak na vysvětlování svých postojů chystá. „Předpokládám nejméně tři letákové akce, minimálně jednou chceme lidem letáčky s našimi argumenty předat osobně a celou záležitost jim vysvětlit. Počítáme také s uspořádáním setkání s veřejností, na kterém vystoupí odborníci, kteří věcně a fakticky vysvětlí rizika i možné ekonomické přínosy větrných elektráren,“ načrtl plány Veverka.

Znojemský deník Rovnost požádal o vyjádření i zástupce investora. „Jednatel společnosti je nyní na dovolené, proto bude vyjádření k dispozici nejspíše po Velikonocích,“ sdělil zástupce investora Lukáš Ryba.

Jednatel Michal Janeček již dříve uvedl, že námitky kritiků pokládá za účelové jednání. „Projekt se vyvíjí několik let, opakovaně prošel odvoláními na kraji. Už v rámci posuzování vlivu na životní prostředí se ukázalo, že elektrárna nebude mít takový vliv na okolí, jak namítají sdružení. Vstupují do řízení stále znovu se stejnými argumenty. Považuji to za účelové jednání s cílem vše jen zdržovat,“ uvedl Janeček.

Proti stavbě se aktivně staví i znojemský Okrašlovací spolek. „Je správné, že lidé dostanou příležitost dát najevo svou vůli v místním referendu. Náš názor zůstává stále stejný. Elektrárna by vážně narušila krajinný ráz a nemá u Chvalovic co dělat,“ sdělil předseda spolku Otto Bouda.

Souhlasíte?

V referendu budou chvalovičtí voliči odpovídat na otázku: „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Chvalovice neprodleně zakázalo a nepovolovalo v katastru obce výstavbu větrných elektráren a současně zrušilo, nebo vypovědělo doposud všechny uzavřené smlouvy s firmou Viventy česká?“ Pro platnost výsledku referenda je nutné, aby přišlo hlasovat nejméně pětatřicet procent voličů.