Porotu oslovila Malačkova práce za projektem Znojmo - historické město pro moderní občany, i to, že se podílí na jednáních o licenční politice takzvaného "použitého software", digitalizaci dat z dopravních nehod, či řešení on-line modelu dopravy města.

Zdroj: Youtube

Za uplynulé dva roky se díky jeho snaze podařilo ve Znojmě zavést elektronizaci třeba prostřednictvím Portálu občana. „Rozšířili jsme systém Mobilního rozhlasu, elektronické rezervace svateb, vítání občánků, zápisy do škol a tak dále. Na několika dalších projektech pracujeme, některé se kvůli pandemii zpozdily, ale my to doženeme,“ komentoval Malačka.

Zdůraznil, že pokroky v elektronizaci úřadu nejsou jen jeho zásluhou. „Na diplomu za první místo je sice napsáno moje jméno, ale měla by tam být celá řada mých kolegů, se kterými tyto věci děláme, všem patří poděkování,“ ocenil místostarosta Znojma.