V bitevní pole s frontovou linií na cestě mezi kusem pole a vinnými sklepy se může změnit okraj vinařského areálu v Novém Šaldrofu. Na poli má vyrůst nová čtvrť rodinných domů. Část vinařů záměr rozpálil do běla. Považují jej za zásadní ohrožení celé oblasti sklepů. Vadí jim i to, že část pozemků patří starostovi obce.

„Jsme proti jakékoliv výstavbě v této oblasti. Nechceme předat příštím generacím ani zdevastované sklepy, ani krajinu zastavěnou domy. Proto se staráme se vší odpovědností a silami nejen o naše sklepy, ale i o okolí, které nám není lhostejné,“ napsali zástupci sdružení Vinné sklepy na Staré cestě v ostrém prohlášení k chystanému projektu.

Záměr pobouřil také předsedu znojemského Okrašlovacího spolku Otto Boudu. „Je to věc, se kterou se přirozeně musí vypořádat v první řadě šaldorfští vinaři. Výstavba domů by ale zcela jistě znamenala ohrožení a narušení historického a krajinného rázu slavných šaldorfských sklepů se všemi dopady, které to bude mít na podnikání vinařů a turistický ruch,“  uvedl předseda Okrašlovacího spolku.

Stavba domů podle sdružení vinařů od Staré cesty sklepy ohrozí  a poškodí v mnoha ohledech. „Výstavba zcela naruší a omezí provozování vinných sklepů kvůli přímému kontaktu s novými domy a dodržování nočního klidu. Je tu rovněž velká pravděpodobnost narušení statiky historických sklepů a staveb provozem těžké stavební techniky. Nesmyslná výstavba rodinných domů v této lokalitě navíc zničí krajinný a estetický ráz vesnice,“ vypočítali své odsudky vinaři.

Zájem starosty?

„Vše je zároveň do očí bijící střet zájmů samotného starosty, který je autorem projektu, studie, technické zprávy a spolumajitelem pozemků v jedné osobě. V rámci svého záměru nechce uznat totální narušení, potažmo zničení historie a tradice vinný sklepů v Šaldorfu novou výstavbou,“ dodali vinaři.

V dvojím ohni je kvůli projektu právě starosta Nového Šaldorfa Dalibor Dočekal. Část pozemků pro výstavbu totiž vlastní a ve vedení obce byl jako místostarosta již v době, kdy vznikala změna územního plánu, která výstavbu umožnila. „Vlastníkem části pozemků jsem se stal až  loni, v rámci určitého rodinného vypořádání.  Právě vzhledem k rodinné vazbě na vlastníky jsem ale i dříve při každém projednávání těchto záležitostí možný střet zájmů oznámil a nikdy jsem v příslušných věcech nehlasoval,“ zdůraznil šaldorfský starosta.

Pro chystanou stavbu označil za klíčovou změnu územního plánu, která vymezila nové lokality pro výstavbu, včetně nyní tolik horké půdy u sklepů. „Při jejím projednávání v zastupitelstvu, s úřady a dvou kolech pro připomínky veřejnosti nepřišla jediná výhrada, stížnost, námitka či omezující podmínka. Projednávání trvalo půl druhého roku,“ řekl starosta.

Zástupci sdružení tvrdí, že je vedení radnice, přes jejich obecnou žádost, nepřizvalo k jednání zastupitelstva.

Dočekal odmítl úvahu o úplném zastavení projektu. „Konflikt se sdružením vznikl až v době, kdy je část sítí pro lokalitu připravena a část se projektuje. Investoři jsou připraveni jednat o konkrétních úpravách a podmínkách, které by omezily vliv stavebních prací a usnadnily budoucí sousedství. Ze dvou již uskutečněných jednání by nyní měl vzejít určitý dokument shrnující konkrétní navrhované úpravy a změny. O těch se pak budeme znovu bavit,“ naznačil svou představu Dočekal.

Doplnil, že vedle některých úprav, třeba výšky a tvaru střech, byla řeč i o tom, že by těžká technika na staveniště najížděla přes pole a nevyužívala cestu kolem sklepů.

Diskuse mezi vinaři a investory potvrdil i místostarosta Petr Ilgner, který zastupuje volební kandidátku Nezávislých vinařů. „Investoři mají své představy, my vinaři také. Snažíme se domluvit na řešení co nejpřijatelnějším pro obě strany. Prolínání sklepů už v Šaldorfu existuje na okraji vsi u Modrých sklepů. Pravidla, v oblasti sklepů například neplatí noční klid, stanovuje platný a nezpochybnitelný regulační plán. Se stavbou domů naproti sklepům to je podobné, jako když si někdo postaví vedle nádraží. Taky si pak nemůže stěžovat, že tam jezdí vlak,“ uvedl Ilgner.

Pro chystanou výstavbu vyjádřil základní pochopení. „Respektuji, že jde o lokality zařazené již před několika lety do územního plánu.Vývoj nezastavíme, snažíme se dojednat co nejpřijatelnější podmínky pro obě strany,“ řekl místostarosta.