„Písemně jsme vyzvali obec, aby zastavila platnost příslušné změny územního plánu a znovu ji veřejně projednala. Současně žádáme o omezení rychlosti a tonáže pro auta vjíždějící na cestu ke sklepům. Obáváme se totiž, že provoz těžkých nákladních aut by mohl způsobit poškození nebo zřícení některých sklepů. Na odpovědi zatím čekáme," řekl člen výboru sdružení Bronislav Mikulášek.

Majitelé sklepů argumentují tím, že chystaná výstavba dvou desítek domků nevratně poškodí ráz lokality, ohrozí podnikání vinařů v Šaldorfu a zhorší prostředí pro život všem místním lidem.

Proti jejich kritice se ohradil zástupce investora, Milan Herzig. „Zhruba dvacet  domů nebude vystavěno v těsné blízkosti sklepů, ale budou roztroušeny na třiceti tisících metrů čtverečních. Půjde o stavení selského charakteru, kolem každého bude rozloženo asi tisíc metrů čtverečních zeleně, vinic, stromů. V každém stavení bude rovněž vinný sklep," popsal Herzig představu o zástavbě.

Požadavky sdružení již předložil starosta Dalibor Dočekal místním zastupitelům. Ti o nich ale nakonec nerozhodovali, jen vzali na vědomí, že starosta zašle sdružení písemnou odpověď. „Poslali písemnou žádost, dostanou oficiální písemnou odpověď. V zásadě ale jde o to, že zastupitelstvo nemůže platnou změnu územního plánu zrušit, protože ji projednává a posuzuje městský úřad. Pokud jde o požadavek na dopravní omezení, svolám příslušné jednání, vyjádřit se musí statik, dopravní inženýr či odbor dopravy," řekl po jednání zastupitelstva Dočekal.

Ten čelí kritice svých protivníků kvůli možnému konfliktu zájmů, protože vlastní část pozemků určených k zástavbě. Starosta oponuje, že střet zájmů kvůli příbuzenským vazbám vždy oznámil, i když pozemky ještě nevlastnil a v záležitostech týkajících se dotčených parcel nikdy nehlasoval.

Zrušit ani pozastavit část územního plánu, která umožnila chystat výstavbu venkovských stavení nedaleko sklepů, se ale sdružení zřejmě běžným úředním postupem nepovede.

„Územní plán lze měnit projednáním a schválením konkrétní změny. V určitých případech lze použít stavební uzávěru, to je ale spíše přechodné opatření a rovněž podléhá předepsanému projednávání," uvedl vedoucí oddělení územního plánu odboru výstavby znojemské radnice Karel Žampa.

Námitky proti výstavbě nyní podle něj přísluší k projednání stavebnímu úřadu, který bude posuzovat konkrétní záměr. „Pokud jsou proti zástavbě v dané lokalitě zásadní výhrady, je třeba to prokázat v územním řízení," podotkl.

Vinaři od staré cesty hodlají ve svém odporu pokračovat. „Klíčový je pro nás územní plán, respektive jeho změna, která výstavbu umožnila. Nyní zkoumáme možnosti dalšího postupu. Náš negativní postoj k jakékoliv zástavbě v lokalitě trvá," konstatoval Mikulášek.

Sdružení se pak chystá účastnit projednávání návrhu zadání nového územního plánu.

ČTĚTE TAKÉ: Vinaře z Nového Šaldorfu děsí výstavba rodinných domů