Členové sdružení VOC Znojmo mohli z určených viničních tratí a určených, pro znojemskou vinařskou podoblast typických odrůd, vyrobit a přihlásit vína z nového ročníku 2012 ve druhé zatřiďovací komisi.

„Jelikož zatřídění vín, které fakticky znamená uvolnění těchto vín na trh pod společným označením VOC Znojmo, provádí jak státní orgán, tak i samotní členové sdružení, musí každý krok tohoto procesu podléhat jasným a ministerstvem zemědělství schváleným pravidlům. Jen ty zaručí nezpochybnitelnost zavedeného apelačného systému VOC," přiblížil předseda sdružení VOC Znojmo František Koudela.

Odběr vzorků proto provedli dva náhodně vylosovaní členové sdružení za asistence předsedy a tajemníka sdružení. „Při samotném odběru byla například zkontrolována podmínka nalahvování celé šarže před zatříděním, byla pořízena fotodokumentace a náhodně odebráno a zapečetěno šest lahví z každé přihlášené šarže," naznačil Koudela.

Část těchto odebraných vín slouží k provedení chemického rozboru vína v akreditované laboratoři, část podlehne senzorické analýze a část bude uložena v archivu pro účely případné kontroly totožnosti s VOC víny odebranými v průběhu roku náhodně z trhu. Členové hodnotitelské komise jsou pak vybíráni z řad členů sdružení VOC Znojmo, kteří mají složené degustátorské zkoušky.