Zastupitelé totiž schválili novou obecně závaznou vyhlášku, která mimo jiné stanovuje výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Ani zvýšení sazby podle zástupců města zdaleka nepokrývá náklady na odpadové hospodářství ve městě. „Při diskuzi o výši poplatku jsme zohlednili fakt, že i přes vyšší sazbu poplatku, občan zaplatí pouze část nákladů, které s odpady máme. Jen za směsný komunální odpad převyšují náklady za osobu částku 600 korun. Musíme navíc brát i ohled na to, že odpadové hospodářství zahrnuje i další složky,“ vysvětlil důvody navýšení znojemský starosta Jan Grois a dodává. Dodal, že ve srovnání s přibližně stejně velkými městy má Znojmo i přes navýšení poplatek nižší nebo srovnatelný.

Znojemští úředníci uvedli, že podle loňských dat jsou náklady za všechny složky odpadového hospodářství ve městě 1 336 korun za občana. V této částce jsou zahrnuty náklady za sběr a svoz směsného komunálního odpadu, separovaného odpadu a bioodpadu, ale také zajištění odpadkových košů, úklid černých skládek či zajištění služeb sběrných dvorů. „Navýšení poplatku je mimo jiné reakcí na vládní daňový balíček, kdy Znojmo reálně přijde z rozpočtu až o 70 milionů ročně. Všechna města, nejen Znojmo, tak musí hledat další zdroje příjmů do rozpočtu,“ poznamenal Grois.

Nově malované trafostanice ve Znojmě, a to Příměticích.
Lidová tvořivost ve Znojmě: trafostanice zkrášlené malbami. Jak se vám líbí?