Plné koryto řeky vyvolalo vzpomínky na ničivé záplavy před patnácti a jednadvaceti lety. A znovu i dotazy na stále neuskutečněná slibovaná protipovodňová opatření. „Protipovodňová opatření jsou dle mého názoru na místě. Náhlé změny počasí ukazují na to, že s mimořádnými výkyvy můžeme počítat. Na postavení zábran, slíbených již před dvaceti lety, ale stále čekáme. Vedení radnice se ani nepřijde podívat, jak to v reálu vypadá,“ krčil rameny Černý.

Povodně v roce 2002 u Hevlína na Znojemsku.
Ničivé povodně před dvaceti lety na jihu Moravy: přinesly noci plné strachu

Sypané hráze i stěny v délce zhruba dvě stě metrů, které by měly ochránit obyvatele v Loucké ulici na levém břehu řeky Dyje, plánovalo postavit už minulé vedení radnice ve spolupráci s Povodím Moravy. „Ochranné sypané hráze a nábřežní, takzvané štětové jinak také zámkové stěny s železobetonovou korunou, vzniknou v délce 210 metrů od náhonu pod Louckým klášterem k patě sedlešovického mostu,“ přiblížil tehdy Deníku starosta Znojma Jakub Malačka.

Čekání na souhlas

Podle mluvčího současného vedení Znojma Pavla Kovaříka je nyní podaná žádost o stavební povolení. „Nicméně čekáme na formální doložení souhlasu od dvou úřadů, které mají ve správě část dotčených pozemků. Podle kolegy z odboru životního prostředí je jejich souhlas předjednaný a neměl by být s jeho doložením problém. Poté bude pokračovat přerušené řízení o povolení stavby, což potrvá odhadem jeden až dva měsíce. Poté bude možno kopnout do země. Od fyzických osob už souhlas máme,“ informoval aktuálně Kovařík.

Vranov nad Dyjí.
Boj s Dyjí: před patnácti lety spláchla Znojemsko velká voda, podívejte se

Ke stavbě hrází a stěn se už dříve vyjádřilo Povodí Moravy. „Jednání o záměru Protipovodňová ochrana města Znojma v ulici Loucká, proběhla v minulosti, včetně informování o možnosti financování z dotací Ministerstva zemědělství. K záměru jsme také vydávali stanovisko správce povodí,“ potvrdil Petr Chmelař, mluvčí povodí. S tím, že záměr připravuje město, nikoliv Povodí Moravy.

Správci toku jsou ale podle něj připraveni se stavbou pomoci. „Dle domluvy poskytneme městu obvyklou formu součinnosti, kterou poskytujeme chráněným subjektům. A to v okamžiku, kdy město bude mít zpracovanou potřebnou úroveň dokumentace,“ upřesnil Chmelař.

Řeka Dyje ve Znojmě po pátečních deštích. Snímek z pondělí 17. dubna.
VIDEO: Dyje ve Znojmě ukázala svou sílu. Jinak líná řeka se valila korytem

Ničivé povodně potrápily obyvatele v blízkosti Dyje nejvíce v roce 2002 a 2006. Hrozí však stále, navzdory úpravám, jež vodohospodáři od té doby provedli. Například zvýšili kapacitu znojemské přehradní nádrže, zajistili kanalizace proti zpětnému vzdutí, vybudovali vsakovací nádrže a zvětšili objem kanalizace. Zmodernizovali také náhon v Oblekovicích. V případě potřeby pomůže také také přečerpávací stanice na Melkusově ulici, která společně s Krapkovou patří k nejníže položeným ulicím ve Znojmě.