Dokonalou představu, jak lidé v minulých staletích mleli mouku, včetně nezbytného typického klapání a otáčení vodního kola, na které dohlíží místní vodník, mohou získat návštěvníci Vodního mlýna ve Slupi. Po reinstalaci jeho interiéry nabízí modernější grafické zpracování i nové exponáty, mapující počátky mlynářství v zemi.

Nová expozice je rozdělená na dvě části. „Původně obytná část představuje expozici vývoje mlynářství, která zde byla již téměř třicet let a byla kompletně reinstalována. V technologické části, pro návštěvníka zřejmě zajímavější, jsou umístěny stroje, které lidé mohou vidět také v provozu,“ uvedl Ondřej Merta z Technického muzea v Brně.

Technologická část přitom byla přístupná veřejnosti i přes modernizaci části expozice.
„Návštěvník se ve mlýně seznámí s počátky zpracování obilovin. Pro dokreslení jsou k dispozici texty, obrázky a trojrozměrné předměty jako jsou pravěké zrnotěrky, žernovy či jednoduché mlýnky,“ vypočítal Merta.

Středověk ve mlýně připomínají vodní kola. „Na modelech lidé uvidí známé, filmaři velmi oblíbené vodní kolo s dvojicí kamenů, které melou mouku. Představujeme zde však také větrné či parní mlýny. Návštěvník může vidět umělý, neboli Amerikánský mlýn, který nabízí kolečkové dopravníky a další stroje, díky nimž předkové získávali čistší mouku,“ přiblížil Merta.

Po třiceti letech

Současná expozice nahradila morálně i fyzicky již zastaralou expozici z roku 1983. „Shromáždili jsme zde podstatně více předmětů a také nástrojů sekerníků, což je řemeslo, které s vodními mlýny úzce souviselo,“ doplnil Merta.

Novou expozicí je nadšeno i vedení obce. „Slup se díky skvěle připravené, reprezentativní expozici ve vodním mlýně může ještě více zviditelnit. V součinnosti s ostatními obcemi mikroregionu plánujeme vybudovat cyklostezky a doufáme, že tak mlýn získá ještě více návštěvníků,“ uvedl starosta František Jeleček. Dodal, že v úvahu připadá i prezentace nové expozice mlýna například na internetových stránkách Slupi.

Nadšeně si nové interiéry a exponáty prohlíželi hosté pátečního slavnostního otevření mlýna. „My si mlýn a jeho expozici pamatujeme už v úpravě ze sedmdesátých let a současnou expozici s tou bývalou nemůžeme vůbec srovnávat. Tato expozice je podstatně modernější a má podstatně vyšší vypovídající hodnotu. Je to úspěch,“ řekl Martin Dvořák z Prahy.

Rekonstrukce a reinstalace mlýna stály patnáct milionů korun. Zájemci jej mohou navštívit denně kromě pondělí vždy od devíti hodin dopoledne do pěti odpoledne.

Budova mlýna patří mezi nejvýznamnější a architektonicky nejpozoruhodnější objekty svého druhu na území České republiky. Původně šlo zřejmě o gotickou stavbu. V první čtvrtině sedmnáctého století byl objekt radikálně přestavěn v pozdně renesančním stylu. Pozdější úpravy a přestavby nenarušily základní přestavbu a dnes je budova mlýna ojedinělou památkou renesančního užitkového stavitelství.