Krátce po desáté hodině dopolední už se začínají trousit první návštěvníci. Se zájmem si prohlížejí předměty, které jsou důmyslně rozmístěné kolem stanu. „Podívej na ty zbraně nebo plynové masky, je tady dokonce i příbor nebo gramofon," ukazují si členové příchozí rodiny to, co je nejvíc zaujalo.

Věcí k vidění je bezpočet a sběratelé jsou na každý exponát patřičně hrdí. „Předměty shromažďujeme velmi těžko, zpravidla se dají sehnat na burzách. Máme tady například i vojenskou truhlu, jejíž víko zdobí fotka s originálním podpisem Adiny Mandlové," vysvětluje Martin Černý.

z historie muzea
Muzeum ve Vranově nad Dyjí vzniklo v roce 1998. Tvoří je dva objekty lehkého opevnění a naučná stezka, která vede kolem třetí pevnůstky. Bunkry měly chránit vranovskou přehradu.

O pevnosti nedaleko vranovského zámku se stará se svými přáteli a všem zájemcům rád vysvětlí, jaký byl jejich účel. „Pevnosti vznikaly podél hranic mezi lety 1935 až 1938. Naše armáda tak reagovala na expanzivní politiku Třetí říše. Na Vranovsku se jednalo o lehké opevnění a v roce 1938 zde sloužil hraničářský prapor z Moravských Budějovic," vypráví Černý a návštěvníci bez dechu naslouchají.

Milovníky vojenství zajímají vystavené zbraně, ale i dobové uniformy. „Jsou z poměrně těžké látky. V létě je v nich poměrně teplo a v zimě vojáky příliš nezahřály. Nosili s sebou navíc vždy celtu a podpěry pro stavbu stanu. Samotná torna obsahovala vše, co muži v terénu potřebovali," odpovídá na dotazy jeden z průvodců.

Kromě expozice láká k prohlídce i samotný bunkr. „Jak je vlastně stavěli? Měli nějakou formu?" uvažuje jeden ze zvědavců.

„Ne, to rozhodně ne. Pro každý bunkr zvlášť bylo nutné vyrobit speciální bednění," říká Černý.

Po chvíli se loučí s první spokojenou skupinkou, aby po pár minutách přivítal další návštěvníky.