„Každý rok je výstava v jiné části zámku a podle toho se přizpůsobují typy vazeb i barvy. Letos jsou květiny aranžovány spíše do pánského stylu. Nosnou myšlenkou je kulatý stůl krále Artuše,“ řekla zástupkyně kastelána Miroslava Janíčková.

Barvy vazeb korespondují s vybavením místností. Každý den se z vazeb odstraňují uvadlé květiny a doplňují se novými. „Kromě řezaných květin uvidí letos návštěvníci i kytky hrnkové,“ dodala Janíčková. Květinová výstava je součástí klasické prohlídky. „Snažíme se ale vyjít vstříc i těm, kteří přijdou jen kvůli květinám. Po poslední prohlídce je možné projít jen tu část zámku, ve které jsou vazby vystavené,“ dodává Janíčková.